Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

 • 4.05.2016 - PSSE w Tarnowie, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie - Promocja kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Przedstawiono cel kampanii, założenia. Utworzono punkt edukacyjno-informacyjny. Wyeksponowano plakaty. Dystrybuowano materiały kampanijne
 • 4.05.2016 - PSSE w Bochni, Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni - Spotkanie edukacyjne z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Wolni od nałogów”. W ramach akcji: prelekcje i prezentacje multimedialne w zakresie skutków zdrowotnych palenia tytoniu i picia alkoholu ze szczególnym zwróceniem uwagi na alkoholowy zespół płodowy (FAS). Prowadzono ćwiczenia przy użyciu alkogogli które obrazują upośledzenia zmysłów występujące po spożyciu alkoholu

 • 5.05.2016 - PSSE w Wieliczce, Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce - Szkolenie „Współczesne narkotyki – dopalacze inspiracje profilaktyczne” dla pedagogów, dyrektorów, rodziców i personelu medycznego
 • 6.05.2016r - PSSE w Bochni, Oddział Okręgowy PCK w Bochni, Plac przed Centrum Handlowym w Bochni - Akcja promująca zdrowy styl życia zorganizowana w ramach Tygodnia PCK - „Żyj zdrowo”. Zorganizowano punkt konsultacyjny gdzie prowadzono akcję edukacyjną dotyczącą zdrowego, aktywnego stylu życia bez nałogów. Zachęcano do zmiany złych nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej. Wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi i zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu

 • 14.05. 2016 - WSSE w Krakowie - Punkt edukacyjno-medyczny w związku z „Dniem Otwartym” WSSE w Krakowie wraz z badaniami. Działania edukacyjne wraz z wykonywaniem badań : poziomu glukozy we krwi, BMI, ciśnienia tętniczego, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W akcji wzięli udział także przedstawiciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów medycyny IFMSA

 • 20.05.2016 - PSSE w Wieliczce, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Kampus Wielicki ul Piłsudskiego w Wieliczce – Spektakl profilaktyczno –edukacyjny pt. „ Siłacz” wystawiony przez teatr WISNIOWY z KRAKOWA. Udział wzięli uczniowie klas I szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Wieliczka (350 uczniów) wraz z opiekunami. Spektakl tematycznie dotyczył problemu związanego z rosnącą popularnością substancji psychoaktywnych. Ujęto informacje: co to są substancje psychoaktywne, jakie jest ich działanie, jakie powodują skutki dla zdrowia, na czym polega udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

 • 24.05.2016 - PSSE w Brzesku , Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Uszwi - Zajęcia warsztatowe promujące kampanię „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” . W ramach działań: przedstawienie idei programu KIK/ 68 oraz kampanii, dystrybucja materiałów kampanijnych. Rozwiązywanie krzyżówki profilaktycznej - najlepsi uczniowie nagrodzeni materiałami promującymi „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
 • 25.05.2016r - PSSE w Nowym Targu, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu, Plac Słowackiego - Akcja profilaktyczna. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu u uczniów, nauczycieli. Omówiono skutki spożywania alkoholu (szczególnie przez kobiety w ciąży), przeprowadzono zajęcia z użyciem alkogogli. Do współpracy w akcji edukacyjnej zaproszono funkcjonariuszy KPP w Nowym Targu, którzy przygotowali prezentację nt. konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu
 • 25.05.2016 - PSSE w Olkuszu, Zespół Szkół w Wolbromiu (Liceum, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - Spotkanie edukacyjne z młodzieżą na temat niekorzystnego wpływu tytoniu na organizm człowieka. Przeprowadzono krótki wykład nt. szkodliwości palenia tytoniu, wykonano pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • 30.05.2016 - PSSE w Tarnowie, Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie - Akcja edukacyjno- informacyjna (Działania edukacyjne w ramach profilaktyki używania substancji psychoaktywnych). Przedstawiono założenia kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, przekazano informacje nt. szkodliwości Wykonywano badania - pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • 30.05.2016 - PSSE w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - Spotkanie edukacyjne z młodzieżą ponadgimnazjalną na temat niekorzystnego wpływu tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm nastolatka . W ramach akcji: prelekcja na temat skutków picia alkoholu (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu alkoholu na płód – zespół FAS), rozmowy indywidualne, porady. Wykonano pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, zaprezentowano alkogogle, narkogogle
 • 31.05. 2016 - PSSE w Oświęcimiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu - Impreza edukacyjna. W ramach imprezy prelekcja na pt: „Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych”, emisja spotów antytytoniowych i kampanijnych m.in. „Nie pal! Nie truj!” oraz filmu: „ Daniec o papierosach”. Wykonywanie badań poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu ,promowano stronę internetową zdrowiewciazy.pl
 • 31.05.2016 - PSSE w Krakowie, Domy Studenckie Uniwersytetu Rolniczego - Punkt edukacyjny wraz z wykonywaniem badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wykonywano badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ćwiczenia z użyciem alkogogli i narkogogli. Prowadzono indywidualne rozmowy ze studentami
 • 31.05.2016 - WSSE w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Punkt edukacyjno-informacyjny połączony z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wykonywano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, glukozy we krwi, BMI. Zaprezentowano alkogogle i narkogogle. Promowano zdrowy styl życia, prowadzono działania edukacyjne. Każda zainteresowana osoba otrzymała materiały edukacyjne. W akcji udział wzięli ponadto przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA

 • 23-31.05.2016 - PSSE w Krakowie, Teren miasta Krakowa, MPK w Krakowie - Emisja spotu dotyczącego profilaktyki palenia tytoniu
 • Maj 2016 - PSSE w Proszowicach, Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych - Spotkanie edukacyjne z młodzieżą poświęcone problematyce stosowania substancji psychoaktywnych. W ramach działań: wykład, poradnictwo metodyczne., indywidualne rozmowy. Materiały towarzyszące wydarzeniu: broszury, ulotki „Rodzina”, „Ciąża”