Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Psychospołeczne uwarunkowania spożywania alkoholu przez młodzież

Picie alkoholu przez młodzież to obecnie jeden z poważniejszych problemów, przed którymi stają rządy krajów europejskich, w tym również Polski. Jak oceniają eksperci picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15–21 lat. Wzrost spożywania alkoholu przez młodzież oraz straty, jakie ponoszą oni w związku z piciem są dostrzegane przez ogół naszego społeczeństwa. Wzrost rozpowszechnienia picia alkoholu wśród młodzieży związany jest ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i obyczajowymi, jakie zachodzą w naszym kraju od 1989 roku.

Wpływ społeczny na postawy młodzieży w stosunku do alkoholu

Największe znaczenie ma wzrost dostępności alkoholu, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, agresywna reklama skierowana do młodzieży oraz psychospołeczne uwarunkowania. Psychospołeczne uwarunkowania obejmują postawy i zachowania rodziców, środowisko rodzinne oraz grupę rówieśniczą.

Rodzina a uzależnienie od alkoholu

Zachowania i postawy rodziców związane z piciem alkoholu korelują dodatnio z rozpoczynaniem i kontynuowaniem picia przez młodzież. Jak stwierdzono, wczesna inicjacja alkoholowa u młodzieży jest ważnym czynnikiem ryzyka późniejszych problemów alkoholowych. Dzieci, które rodzice przestrzegali przed piciem alkoholu oraz dzieci blisko związane ze swymi rodzicami rzadziej rozpoczynają wczesne spożywanie alkoholu. Ponadto brak wsparcia oraz kontroli ze strony rodziców, a także uboga komunikacja w rodzinie są istotnie związane z częstotliwością picia intensywnym piciem oraz upijaniem się wśród młodzieży. Również surowa, niekonsekwentnie stosowana dyscyplina oraz wroga lub odrzucająca postawa wobec dzieci są istotnymi czynnikami problemów alkoholowych u dorastających.

Liczą się rówiesnicy

Grupa rówieśnicza, picie przez rówieśników oraz akceptowanie przez nich spożywania alkoholu także są czynnikami warunkującymi picie wśród młodzieży. Ważne są wpływy zarówno rówieśników, jak i rodziców. Przemoc w rodzinie, urazy psychiczne z dzieciństwa uznane są jako czynnik ryzyka problemów alkoholowych. Młodzi ludzie w okresie dorastania leczeni z powodu nadużywania alkoholu mieli doświadczenia związane z byciem ofiarą przemocy (fizycznej lub seksualnej) lub byciem świadkiem przemocy.

Reklama i alkohol

Przeprowadzono niewiele badań dotyczących wpływu reklamy na przekonania młodych ludzi i ich zachowania związane z alkoholem . W badaniach oceniano wpływ świadomości reklamy alkoholu na zamiar napicia się. Reklama produktów alkoholowych ma istotny statystycznie związek z pozytywnymi oczekiwaniami wobec alkoholu oraz zamiarem jego picia przez młodzież.

Fot.: © pressmaster - Fotolia.com

Żródło:

  1. Kandel, D.B., & Andrews, K. Processes of adolescent socialization by parents and peers. International Journal of the Addictions 22(4):319-342, 1987.
  2. Hawkins, J.D., et al. Exploring the effects of age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on subsequent alcohol misuse. Journal of Studies on Alcohol 58(5):280-290, 1997.
  3. Andrews, J.A., et al. Parental influence on early adolescent substance use: Specific and nonspecific effects. Journal of Early Adolescence 13(3):285-310, 1993.
  4. Ary, D.V., et al. The influence of parent, sibling, and peer modeling and attitudes on adolescent use of alcohol. International Journal of the Addictions 28(9):853-880, 1993.
  5. Conger, R.D., et al. The family context of adolescent vulnerability and resilience to alcohol use and abuse. Sociological Studies of Children 6:55-86, 1994.
  6. Hughes, S.O., et al. Defining patterns of drinking in adolescence: A cluster analytic approach. Journal of Studies on Alcohol 53(1):40-47, 1992.
  7. Atkin, C.K. Survey and experimental research on effects of alcohol advertising. In: Martin, S.E., & Mail, P., eds. The Effects of the Mass Media on the Use and Abuse of Alcohol. NIAAA Research Monograph No. 28. NIH Pub. No. 95-3743. Bethesda, MD: NIAAA, 1995. pp. 39-68.