Drukuj

alkohol

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała poziomy ryzyka szkód zdrowotnych po spożyciu alkoholu. Celem oceny ryzyka wprowadzono pomiar ilości używanego alkoholu i ustalono jednostkę: porcję standardową zawierającej 10g 100% alkoholu. 

Co to jest porcja standardowa?

W krajach europejskich najczęściej 1 porcja standardowa to:

Poziom ryzyka szkód zdrowotnych po spożyciu alkoholu szacuje się różnicując dawki dla kobiet i mężczyzn. Jednym ze sposobów oceniania ryzyka jest branie pod uwagę tygodniowego spożycia, przy czym zaleca się dwa dni w tygodniu abstynencję.

Poziomy ryzyka szkód zdrowotnych po spożyciu alkoholu

Poziom ryzyka Spożycie 100% alkoholu (g/dobę)
Kobiety Mężczyźni
dawki przykład dawki przykład
Bardzo duże >60 125 ml wódki + 100 ml likieru >100 250 ml wódki + 250 ml piwa
Duże >40 do 60 5 lampek wina po 125 ml >60 do 100 750 ml wina + ½ l piwa
Średnie >20 do 40 powyżej ½ l piwa >40 do 60 100 ml wódki + ½ l piwa
Małe 0 do 20 50ml likieru 0 do 40 0,6 l piwa

Bezpieczne spożycie alkoholu

Przewlekłe nadużywanie alkoholu, ale i jednorazowe jego spożycie może wywoływać szkody zdrowotne. Bezpieczne spożywanie alkoholu pozwala na ograniczanie tego ryzyka, ale i zapobiega pojawianiu się niekorzystnych zachowań na przykład takich jak: brak kontroli agresywnych zachowań czy też prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl) znajduje się bardzo użyteczna zakładka pt.: „Alkoholowe Liczydełko”, za pomocą którego można oszacować zawartość alkoholu we krwi uwzględniając ilość wypijanego alkoholu i godzinę spożycia oraz  płeć i masę ciała.  

Na podstawie: Fudała J. Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie. Wyd. Parpamedia. Warszawa 2008.

Fot.: © eyetronic - Fotolia.com