Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

Dopalacze a prawo

Cały czas potrzebujemy nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej. W kwestii tzw. "dopalaczy" niepokój budzi, nie tyle skala rozpowszechnienia tych środków, ale przede wszystkim podejrzenie, że społeczeństwo, a w szczególności młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako substancje legalne i bezpieczne.

Przepisy prawne dotyczące dopalaczy

Sejm znowelizował w 2009 r. ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Uniemożliwiła ona handel siedemnastoma substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Dzięki nowym przepisom można wycofać z rynku na okres od 12 do 18 miesięcy dopalacze zawierające podejrzane substancje psychoaktywne. W tym czasie zostaną przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące szkodliwości dla zdrowia.

Wycofanie miała umożliwić instytucja "czasowej kontroli" dająca możliwość usunięcia danej substancji z obrotu lub zakazów związanych z jej sprzedażą albo produkcją. Osoba, która będzie wytwarzała lub wprowadzała do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Ustalając wysokość kary uwzględnia się w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. Karę wymierza w drodze decyzji, właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny. Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także zakaz reklamy i promocji środków spożywczych oraz innych produktów poprzez sugerowanie, iż posiadają one działanie takie, jak działanie substancji psychoaktywnych lub środków odurzających. Ma to wyeliminować praktyki marketingowe polegające na promocji substancji poprzez sugerowanie, iż są one "legalnymi narkotykami".

Przepis ten nie dotyczy reklamy produktów posiadających właściwości zbliżone do substancji psychoaktywnych i legalnie dopuszczonych do obrotu, które są objęte przepisami Unii Europejskiej.

W projekcie przewidziano również powołanie działającego przy Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Zespołu Oceny Ryzyka.

Do zadań zespołu należy między innymi analiza informacji o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeprowadzenie procedury oceny ryzyka.

Fot.: © Domas Balys - Fotolia.com