Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

 • 26.10.2016 - WSSE w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne, Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego - III Wojewódzka Konferencja „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”. Podczas Konferencji przedstawiono szereg informacji na temat środków psychoaktywnych – aspekt epidemiologiczny, zdrowotny, prawny. W Konferencji udział wzięło 235 osób

 • 26.10.2016 - WSSE w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne, Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego - Konferencja prasowa podsumowująca Projekt KIK/68 w woj. Śląskim. Podczas Konferencji prasowej przedstawiono dane dot. realizacji Projektu KIK/68 w woj. śląskim, udzielano wywiadów przedstawicielom mediów (Radio eM, Radio TOK FM, Dziennik Zachodni)
 • 26.10.2016 - PSSE w Chorzowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach - Akcja profilaktyczno–edukacyjna w ramach „Dni Zdrowia Psychicznego”. W ramach akcji przeprowadzono: pokaz filmów edukacyjnych, sporządzono i przedstawiono prezentacje multimedialne nt. profilaktyki zażywania dopalaczy i alkoholu, udzielano porad nt. zdrowia, rozdano ulotki, wykorzystano alko- i narkogogle w celach profilaktycznych, przeprowadzono wśród uczestników quiz  wiedzy. W quizie wiedzy wzięło udział 21 osób. Uczestnicy: podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, środowisko lokalne – 30 osób

 • 27.10.2016 - PSSE Bytom/ Poseł RP Barbara Dziuk, Centrum Handlowe „Hala” Tarnowskie Góry - „IX Śląska Jesień ze Zdrowiem” – Przemarsz różowej wstążeczki –„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. W zorganizowanym  punkcie informacyjno-edukacyjnym przez pracowników PSSE Bytom można było m.in. zapoznać się z informacjami dotyczącymi Kampanii Społecznej  pod hasłem: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, jak również otrzymać ulotki oraz wykonać pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu i testy w alko- i narkogoglach. W akcji udział wzięło 100  osób
 • 27.10.2016 - Miejska Biblioteka  Publiczna/PSSE Jaworzno, MBP Jaworzno - „Świat widziany w alko- i narkogoglach”. Krótka pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Akcją objęto 26 osób
 • 02.11.2016 - PSSE w Bielsku-Białej - promowanie Projektu KIK/68 oraz Kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” poprzez ekspozycję wizualną, upowszechnianie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Liczba osób - ok. 300
 • 05.11.2016 - PSSE w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - Wielki Finał Mysłowickiej Ligii Crossowej. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej prowadzili podczas akcji edukacje oraz kolportaż materiałów kampanijnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 300 osób
 • 08.11.2016 - PSSE w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku - Akcja profilaktyczna „Uzależnieniom mówimy Nie!”. Akcję zorganizowano dla uczniów oraz kadry pedagogicznej  – liczba uczestników akcji 90 osób.  Uczestnicy akcji  wysłuchali prelekcji pt. „Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne” oraz obejrzeli filmy edukacyjne pt: „Dopalacze” i „Papierosy”. Zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny, w którym osoby zainteresowane korzystały z pomiarów stężenia tlenku węgla  oraz testowali alko i narkogogle - z pomiarów i testów skorzystało 39 osób. Prowadzono poradnictwo, rozmowy indywidualne oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień. Przygotowano ekspozycję materiałów kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 08.11.2016 - PSSE Jaworzno/ Centrum Handlowe „Galena” - „Klub Mamy i Taty”. Zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego w Centrum Handlowym „Galena”- Klub Mamy i Taty. Akcją objęto ok. 20 osób
 • 08-25.11.2016 - PSSE w Tychach, Poradnie ginekologiczne - Akcja informacyjno-edukacyjna w poradniach ginekologicznych dla kobiet ciężarnych i planujących ciążę
 • 08.11.2016 - Starostwo Powiatowe w Cieszynie /PSSE w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury - „Dom Kultury” w Cieszynie - Finał konkursu na scenkę teatralną pt. „Żyj bez uzależnień”  w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej. Odbył się finał kampanii,  który składał się z kilku części tj. szkolenia tematycznego dla nauczycieli, konkursu teatralnego dla uczniów oraz finałowego przeglądu scenek z oceną Jury i rozdaniem nagród laureatom. Tematyka zgłoszonych prac, obejmowała zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Scenki teatralne oceniało Jury, w tym  PPIS w Cieszynie,  terapeuta, psycholog i Prezes Fundacji „FENIX-Powstań do Życia”, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
 • 09.11.2016 - PSSE OZ Żywiec, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - „Uzależnienia Rak Umysły – Dopalaczom Powiedz STOP. Na sali informatycznej Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem „Uzależnienia – Rak Umysłu, Dopalaczom powiedz STOP!”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie 100 osób. Do uczniów skierowano prelekcję mającą na celu uświadomienie młodym ludziom zarówno konsekwencji zdrowotnych jak i karnych zagrożeń eksperymentowania z używkami. Spotkanie rozpoczął lek med. Janusz Wyrwalski, omawiając mechanizmy, przyczyny powstawania oraz skutki zdrowotne i społeczne uzależnień. W trakcie spotkania prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych. Każdy zainteresowany mógł zobaczyć, jak zmienia się percepcja umysłu po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków testując narko- i alkogogle. Działanie zostało zorganizowane przez Inspekcje Sanitarną Oświatę Zdrowotną w Żywcu przy współpracy z pedagogiem szkolnym  p. Ewą Łopatka – koordynatorem w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i dyrekcją placówki

 • 10.11.2016 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej  oraz PSSE Ruda Śląska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ruda Śląska  - IV Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • 15.11.2016 - PSSE w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - Akcja informacyjno-edukacyjna. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość skorzystania z badania smokerlyzerem oraz wzięcia udziału w ćwiczeniach z użyciem narkogogli. W pogadankach uczestniczyło łącznie ok. 180 osób

 • 17.11.2016 - PSSE w Sosnowcu, Sosnowiec Plac Stulecia - Akcja informacyjno-edukacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. Akcja polegała na zorganizowaniu punktu informacyjno–edukacyjnego (stoliki z ulotkami broszurami; udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia; prowadzenie profilaktyki zażywania nowych narkotyków – dopalaczy; zachęcanie do rzucania palenia; ekspozycja plakatów, dystrybucja materiałów edukacyjnych dla osób zainteresowanych). Przeprowadzono 38 pomiarów tlenku węgla. Działaniami objęto około 350 osób

 • 17.11.2016 - PSSE Zawiercie, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu Przychodnia Centrum. Akcja profilaktyczna. Wykonano 65 badań zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny. Edukacją objęto 180 osób

 • 17.11.2016 - PSSE w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku - Akcja profilaktyczna „Stop uzależnieniom!”. Działania edukacyjne kierowane do młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz pedagogów szkolnych  – liczba uczestników akcji 130 osób.  Przeprowadzono prelekcję pt. „Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne” oraz wyemitowano film edukacyjny pt: „Dopalacze”. W punkcie informacyjno-edukacyjnym prowadzono pomiary stężenia tlenku węgla  oraz testy alko i narkogogli, z których skorzystało 27 osób
 • 17.11.2016 - PSSE Katowice, Gimnazjum 3 w Mysłowicach - „Rzuć palenie razem z nami” - Przeprowadzenie przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej prelekcji, organizacja stoiska promującego zdrowie, udostępnienie narko- i alkogogli, badania stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu (100 osób)
 • 17.11.2016 - PSSE Dąbrowa Górnicza, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Będzin - „Nie palisz, nie pijesz i żyjesz”,  prelekcja pracowników Oświaty Zdrowotnej na temat toksyczności dymu tytoniowego w myśl obowiązującej ustawy; liczba odbiorców 100 osób (w tym 37 osób skorzystało z badań)
 • 17.11.2016 - PSSE Wodzisław Śląski, ZS nr 2 Jastrzębie- Zdrój - akcja profilaktyczno- edukacyjna. W ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej przeprowadzono prelekcje na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu, przeprowadzono poradnictwo metodyczne z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych

 • 17.11.2016 - PSSE Rybnik, ZSE-u w Rybniku, Hipermarket TESCO - 17 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia. W ramach akcji odwiedzający hipermarket korzystali z badania smokerlyzerem, ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, masażu relaksacyjnego oraz porad udzielanych przez specjalistę w punkcie edukacyjno-informacyjnym. Ponadto młodzież rozdawała ulotki dot. szkodliwości substancji psychoaktywnych, zachęcała do rzucenia palenia tytoniu oraz rozdawała jabłka. Uczestniczyło około 250 osób

 • 18.11.2016 - PSSE Dąbrowa Górnicza, NZOZ Centrum Twoja Poradnia Dąbrowa Górnicza - „Tylko w chorobie ceni się zdrowie”. liczba odbiorców 55 osób (w tym 4 osoby skorzystały z badań)

 • 18.11.2016 - WSSE Katowice, Przychodnia Bracka Staszic, Przychodnia Unia BrackaKatowice- Giszowiec - Akcja informacyjno-edukacyjna w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 18.11.2016 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych - Stanowisko Profilaktyki Uzależnień - Organizacja stanowiska profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Poradnictwo i edukacja

 • 18.11.2016 - PSSE w Katowice, Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach - „Rzuć palenie razem z nami” - przeprowadzenie przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej prelekcji, organizacja stoiska promującego zdrowie, udostępnienie narko i alkogogli (80 osób)
 • 21.11.2016 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie/PSSE Jaworzno - „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” - Pogadanka dotycząca  szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka. Zajęcia z alko- i narkogoglami. Pomiar zawartości CO w wydychanym powietrzu (przebadano 150 osób). Akcją objęto ok. 700 osób
 • 22.11.2016 - PSSE w Katowice, Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach - „Żyj Kolorowo”. Organizacja stoiska promującego zdrowie, udostępnienie narko- i alkogogli, badania stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, (150 osób)
 • 22.11.2016 - PSSE Rybnik - Szkolenia dla koordynatorów programów profilaktycznych. Wykład psychologa nt.  zdrowotnych następstw używania stosowania środków psychoaktywnych głównie środków zastępczych przez młodzież - uczestniczyło 24 osoby

 • 23.11.2016 - PSSE w Chorzowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie - Warsztaty „Nie dopalaj się bo się spalisz”. Zajęcia z uczniami przeprowadził mgr Leszek Roszczenko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

 • 23.11.2016 - PSSE w Chorzowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie - Akcja profilaktyczno–edukacyjna dot. profilaktyki stosowania dopalaczy
 • 25.11.2016 - Kino „Patria” Ruda Śląska, Veganet /PSSE Ruda Śląska – ”Kino dla Kobiet” - Organizacja stanowiska profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Poradnictwo i edukacja. Liczba uczestników: ok.  120 osób