Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

 • Grudzień 2016 - PSSE w Sosnowcu, Budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu - Akcja edukacyjno–informacyjna. Przeprowadzanie pomiarów medycznych; dystrybucja materiałów edukacyjnych
 • Grudzień 2016 - PSSE Dąbrowa Górnicza - Akcja dla młodzieży szkolnej; punkt informacyjno–konsultacyjny, poradnictwo na temat profilaktyki zdrowotnej
 • Grudzień 2016 - PSSE Gliwice, Urząd Gminy Rudzieniec - Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, Profilaktyka zdrowego stylu życia i uzależnień. Profilaktyka i promocja zdrowia dla mieszkańców powiatu gliwickiego
 • Grudzień 2016 - PSSE Rybnik i RTOZ Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej - Konferencja „Życie jest warte tego aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”. Podsumowanie roku profilaktyki w Regionie, rozdanie nagród w konkursie plastycznym propagującym życie wolne od środków psychoaktywnych pt. „Moja Akademia Dojrzałości” na podstawie którego stworzony został kalendarz profilaktyczny na rok 2017. Prelekcje specjalistów dot. środków zastępczych, alkoholu, nikotyny, prezentacja filmów profilaktycznych, spektakl profilaktyczny
 • Grudzień 2016 - PSSE Tychy, Poradnie ginekologiczne na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach - Akcja informacyjno - edukacyjna w poradniach ginekologicznych – kontynuacja
 • Grudzień 2016 - PSSE w Raciborzu, Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne  w powiecie raciborskim - Profilaktyka uzależnień/ W ramach akcji PSSE w Raciborzu będzie prowadzić spotkania z młodzieżą szkolną nt. skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikającychz zażywania substancji psychoaktywnych
 • 01.12.2016 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej  oraz PSSE Ruda Śląska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej   - Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla pedagogów i psychologów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • 02.12.2016 - PSSE w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - „Jestem świadomy, nie ryzykuję! – Stop uzależnieniom” - zorganizowanie i przeprowadzenie wykładów, warsztatów dot. profilaktyki uzależnień, organizacja stoiska promującego zdrowie
 • 09.12.2016 - PSSE w Myszkowie - Akcja edukacyjno-informacyjna dla uczniów  Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie. stoisko edukacyjno-informacyjne, wystawa plakatów, projekcja filmu, badania z wykorzystaniem alko- i narkogogli. Planowana liczba uczestników: 50 osób
 • 10.12.2016 - PSSE w Chorzowie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie - Akcja profilaktyczno–edukacyjna dla studentów. W ramach akcji przewiduje się: udzielanie porad nt. zdrowia, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, wykorzystanie alko- i narkogogli w celach profilaktycznych, pomiar CO w wydychanym powietrzu, konsultacje lekarskie, badania spirometryczne. Uczestnicy: studenci
 • 12.12.2016 - Klub Zdrowia w Cieszynie/PSSE w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury - Dom Narodowy - Program  z cyklu   „Sposób na zdrowe życie”  - akcja profilaktyczna dla mieszkańców Cieszyna. Przygotowanie punktu informacyjno-edukacyjnego dot. szkodliwości palenia tytoniu i środków psychoaktywnych. Zaplanowano rozmowy indywidualne, porady,  a dla chętnych osób i wykonywanie bezpłatnych  pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu, użycie alko i narkogogli
 • 12,20.12.2016 - Gimnazjum nr 3 / PSSE Ruda Śląska -  Warsztaty dla uczniów gimnazjum dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 • 13.12.2016 - PSSE Bielsko-Biała – Planowane działania edukacyjno-informacyjne
 • 14.12.2016 - PSSE w Żywcu, Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów – „Dopalacze – Profilaktyka” - edukacja prowadzona będzie przez przedstawicieli policji oraz przedstawicieli inspekcji sanitarnej w Żywcu . W  trakcie edukacji  wykorzystane zostaną narko- i alkogogle, prowadzona będzie dystrybucja  materiałów edukacyjno-informacyjnych
 • 15.12.2016 - PSSE Lubliniec, Miejski Dom Kultury w Lublińcu - akcja edukacyjna podczas Olimpiady Promocji Zdrowia PCK