Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa zdrowiewciazy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

 • 27.10.2016 - PSSE Kielce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach - Zajęcia edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dla uczniów Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach
 • 28.10.2016 - PSSE Jędrzejów/Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie/Szkoły ZDZ w Jędrzejowie - Działania informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ZDZ w Jędrzejowie. Spotkania edukacyjne nt. szkodliwości alkoholu, nikotyny oraz środków psychoaktywnych dla 60 osób

 • 2 i 8.11.2016 - PSSE Kielce, Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach - 3 spotkania edukacyjne  połączone z warsztatami dot. profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach . Prezentacja dot. profilaktyki uzależnień (nikotyny, narkotyków oraz  dopalaczy) i ryzykownych zachowań zdrowotnych młodzieży. Liczba uczestników –  120 osób
 • 03 i 04.11.2016 - PSSE Busko – Zdrój, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych  w Busku – Zdroju - Spotkania informacyjno – edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień. W szkole ponadgimnazjalnej przeprowadzono cykl 6 spotkań profilaktycznych na temat negatywnego wpływu używek na zdrowie młodego człowieka – 152 osoby
 • 10.11.2016 - PSSE Busko – Zdrój, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych  w Busku – Zdroju – W szkole ponadgimnazjalnej przeprowadzono wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji  w Busku Zdroju spotkanie profilaktyczne dla rodziców nt. zagrożeń wynikających z zażywania przez młodych ludzi środków psychoaktywnych. Udział wzięło 145 rodziców i 10 nauczycieli
 • 10.11.2016 - PSSE Ostrowiec Św., Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie - Spotkanie edukacyjne podczas, którego omówiono zgubne skutki  uzależnień od substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem prezentacji pn. „Dopalacze i inne uzależnienia” oraz wyświetlono spoty zrealizowane w ramach projektu KIK/68. W prelekcji uczestniczyli: młodzież, pedagodzy, łącznie 82 osoby

 • 14.11.2016 - PSSE Starachowice, Bursa Zespól Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach - Spotkanie edukacyjne „Uzależnieniom mówimy nie” dla uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej w Bursie  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
 • 15.11.2016 - PSSE Skarżysko-Kam., Szkoła Podstawowa w Ostojowie - Spotkanie edukacyjne dot. profilaktyki substancji psychoaktywnych. W spotkaniach wzięło udział 40 osób
 • 17.11.2016 - PSSE Końskie, Gimnazjum Nr 1 w Końskich - Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu
 • 17.11.2016 - PSSE Sandomierz, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu - Impreza  prozdrowotna dla społeczności szkolnej. Podczas imprezy była prowadzona edukacja młodzieży – sąd nad papierosem, test zdobytej wiedzy oraz, stoisko edukacyjno-informacyjne PSSE Sandomierz: pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących (50), rozdawnictwo  materiałów edukacyjnych, porady indywidualne. Uczestnicy - 197 osób

 • 18.11.2016 - PSSE Jędrzejów / Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Centrum Kultury w Jędrzejowie - Akcja profilaktyczna w  Centrum Kultury w Jędrzejowie. Udzielne były informacje nt. szkodliwości palenia oraz dopalaczy, prowadzono badana zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, testy z alkogoglami, konkursy z nagrodami. Udział wzięło 300 osób

 • 18.11.2016 - PSSE Ostrowiec Św. - przedstawienie założeń kampanii podczas  szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 • 22.11.2016 - WSSE Kielce / sala konferencyjna - Konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu KIK/68 w woj. świętokrzyskim dla dziennikarzy lokalnych mediów i powiatowych koordynatorów Projektu. Konferencja z udziałem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz specjalistów ze Staropolskiej  Szkoły Wyższej i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Tematy poruszane podczas konferencji:  „Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”, „Edukacja o zagrożeniach wynikających z użycia środków psychoaktywnych”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – podsumowanie działań w Projekcie KIK/68 w woj. świętokrzyskim. W konferencji wzięło udział 25 osób

 • 22.11.2016 - PSSE Kielce, Internat dla dzieci Niesłyszących (Bursa nr 2) w Zespole placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach - Zajęcia edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dla uczniów. Wyświetlenie prezentacji nt. profilaktyki uzależnień (nikotyny, narkotyków oraz  dopalaczy) i ryzykownych zachowań zdrowotnych młodzieży. Liczba uczestników – 40 osób
 • 23.11.2016 - PSSE Końskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich - Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu
 • 24.11.2016 - PSSE Staszów, Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym - Spotkanie edukacyjne - przekazanie wiedzy na temat uzależnień uczniom klas II Zespół Szkół Rolniczych
 • 25.11.2016 - PSSE Kielce, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Kielcach - Zajęcia edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dla uczniów. Wyświetlenie prezentacji nt. profilaktyki uzależnień (nikotyny, narkotyków oraz  dopalaczy) i ryzykownych zachowań zdrowotnych młodzieży. Liczba uczestników – 15 osób
 • 29.11.2016 - PSSE Końskie, Gimnazjum w Niekłaniu - Spotkanie edukacyjne dla rodziców na temat papierosów elektronicznych