Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Miłość, jako argument za zdrowym stylem życia u nastolatków?

0

Miłość, jako argument za zdrowym stylem życia u nastolatków?

W roku szkolnym 2013/2014, w blisko 30% szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju, została zrealizowana I edycja programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, opracowanego przez dr Krzysztofa Wojcieszka, w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest unikatowym program edukacyjnym w skali całego kraju, nie tylko ze względu na to, że jest pierwszym tak kompleksowym narzędziem skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego zasadniczym celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia ich samych i ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych m.in. takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki, ale jego wyjątkowość obrazuje już sam tytuł – ARS po łacinie oznacza sztukę.

Skąd pomysł by sztukę dbania o miłość zestawić w kontekście działań o charakterze profilaktycznym?

Jak pokazują badania, na których oparł się autor programu dr Krzysztof Wojcieszek, wbrew powszechnej opinii, niezależnie od płci i wieku na szczycie hierarchii wartości młodzież sytuuje: bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, wolność, mądrość i szczęście. O miłość trzeba zadbać, a to wymaga „sztuki” wypracowania pewnych umiejętności, w tym zwłaszcza dojrzałego i bezpiecznego stylu życia. W ramach programu przygotowano materiały edukacyjne, takie jak podręcznik dla szkolnego koordynatora, ulotki i broszury dla uczniów, materiały dla rodziców.

Dodatkowo, szkolni koordynatorzy realizujący program wzbogacali go o projekcję filmu „Wieczne Dziecko”, która stanowiła rozwinięcie tematu związanego ze skutkami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym ryzyka pojawienia się u dziecka alkoholowego zespołu płodowego (FAS).

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pierwsza edycja programu, zaplanowana na rok szkolny 2013/2014 zakończyła się dużym sukcesem.

W programie wzięło udział blisko 30% wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczniów napawają optymizmem. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach, określając ich formę jako ciekawą (blisko 90% odpowiedzi ankietowanych). Ponad 66% uczniów uznało, że program zaproponowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wniósł coś nowego do ich wiedzy i poglądów nt. substancji psychoaktywnych, a ponad 80% z nich chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci będąc w wieku nastoletnim także wzięły udział w takich zajęciach. Co ciekawe w realizację programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” zaangażowali się również rodzice (ponad 25 tys. osób), którzy uczestnicząc w spotkaniach z nauczycielami, dowiadywali się nie tylko o celach i założeniach programu, w którym biorą udział ich dzieci, ale również zyskiwali wiedzę na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą używania substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z założeniami Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, za którego realizację odpowiada Główny Inspektorat Sanitarny, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” będzie realizowany do 2016 r. i swym zasięgiem obejmie 50% szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Więcej informacji o programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na str. www.gis.gov.pl oraz www.zdrowiewciazy.pl.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

02.10.2014 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny