Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – aktualności i wydarzenia

0

17.12.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

26 listopada 2013 w Łodzi odbyła się piąta – ostatnia z cyklu konferencji szkoleniowych w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” kierowana do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Uczestniczyło w niej 40 przedstawicieli 22 zakładów pracy.

Czytaj więcej: Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli zakładów pracy w Łodzi

26.11.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

13 listopada 2013 w Warszawie odbyła się czwarta z cyklu konferencji szkoleniowych w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” kierowana do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Czytaj więcej: Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli zakładów pracy w Warszawie

26.11.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

16 października 2013 w Katowicach odbyła się druga z cyklu konferencji szkoleniowych w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” kierowana do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Czytaj więcej: Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli zakładów pracy w Katowicach

26.11.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

25 września 2013 w Gdańsku odbyła się pierwsza z cyklu konferencji szkoleniowych w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” kierowana do przedstawicieli Firm, które zgłosiły wolę uczestniczenia w programie i zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Czytaj więcej: Pierwsza konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli zakładów pracy

18.09.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi ma zaszczyt zaprosić chętne firmy do udziału w programie edukacyjnym w zakładach pracy realizowanym w ramach ogólnopolskiego Projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W części skierowanej do zakładów pracy Projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla firm do udziału w programie edukacyjnym w zakładzie pracy