Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – aktualności i wydarzenia

0

27.10.2012 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

W dniach 22-26 października 2012 roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili ogólnopolskie badanie ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” realizowane w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej: Badania ankietowe “Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”

30.07.2012 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

Warszawa, lipiec br. Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej: Główny Inspektorat Sanitarny ruszył z programem skierowanym dla przyszłych matek

18.07.2012 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny

Projektu “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinasowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej: I posiedzenie Komitetu Sterującego