Amfetamina i jej pochodne – Metaamfetamina – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 05 sierpień 2014 negatywne_skutki_metaamfetaminy_100-4825238-6231261

Według Anglików, metamfetamina (pochodna amfetaminy) jest tak samo groźna, jak kokaina czy inne twarde narkotyki. Szybko występuje zjawisko tolerancji, skuteczne przedtem dawki przestają wywoływać oczekiwane efekty i stan euforii znika zanim stężenie narkotyku we krwi wyraźnie się obniży.

Stosowanie metaamfetaminy

Osoby uzależnione starają się więc utrzymać euforię zwiększając dawki, częstość ich przyjmowania lub stosując oba te sposoby łącznie.

Pragnienie uzyskania maksymalnego efektu za wszelką cenę, przy występowaniu zjawiska tolerancji, powoduje przyjmowanie coraz wyższych dawek z większą częstotliwością (do 10 razy w ciągu doby).

Silne pobudzenie oraz zanik samokontroli prowadzi często do niespodziewanych, bardzo gwałtownych zachowań.

“Ciąg” przerywa dopiero skrajne wyczerpanie, brak narkotyku lub taki stopień dezorganizacji życia, który uniemożliwia kontynuowanie “ciągu”.

Osoba uzależniona zapada wówczas w sen trwający 24-48 godzin, a po obudzeniu żarłocznie zaspokaja głód. Wtedy zwykle pojawiają się objawy głębokiej depresji, które zmuszają go do dalszego przyjmowania narkotyku. W okresie ciężkiej depresji często dochodzi do prób samobójczych.

Skutki długotrwałego stosowania metamfetaminy mogą niekiedy przypominać objawy schizofrenii.

Zespół Ekboma: subiektywne poczucie osoby uzależnionej, że na ciele i w ciele (pod skórą) obecne są pasożyty.

Działanie metaamfetaminy

W zależności od drogi przyjęcia obserwuje się różną jej efektywność. Przy podaniu dożylnym lub paleniu w ciągu 5-15 sekund występuje tzw. “rush” lub “flash”, krótkotrwały okres niezwykle intensywnej euforii.

Podanie doustne i donosowe wywołuje euforię o słabszym nasileniu, tzw. “high”. Euforia trwa 3-5 minut po podaniu donosowym, a 15-20 minut po doustnym.

Zarówno “high”, jak i “rush” są wynikiem uwalniania się dużych ilości neuroprzekaźnika dopaminy w regionach mózgu regulujących odczuwanie przyjemności.

Skutki przyjmowania metaamfetaminy

Do wczesnych skutków przyjmowania metamfetaminy należą

 • podwyższenie progu zmęczenia,
 • wzrost aktywności fizycznej,
 • obniżenie łaknienia,
 • euforia i “rush”,
 • przyśpieszenie oddychania,
 • hipertermia.

Z czasem pojawiają się:

 • tachykardia,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • nadciśnienie tętnicze i zagrażająca życiu zapaść sercowo-naczyniowa,
 • nieodwracalne uszkodzenie drobnych naczyń mózgowych, prowadzące do udarów mózgu.

Objawy odstawienie:

 • trudne do opanowania pragnienie przyjęcia narkotyku,
 • bóle głowy,
 • duszność,
 • skurcze jelit,
 • zaburzenia snu,
 • zwiększone łaknienie,
 • depresja kończąca się próbami samobójczymi.

Fot. opracowana na podstawie: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Effects_of_metamphetamine.svg