Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Konsekwencje nadużywania alkoholu

0

Konsekwencje nadużywania alkoholu

alkohol_15-8303729

Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do ryzyka wielu szkód zdrowotnych – w tym do powstania zespołu uzależnienia alkoholowego – oraz do szkód społecznych i ekonomicznych, zarówno o charakterze jednostkowym jak i społecznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, nadużywanie alkoholu jest trzecim w kolejności czynnikiem ryzyka pogarszania się stanu zdrowia społeczeństwa i przedwczesnej śmierci.

Ryzyko chorób wzrasta proporcjonalnie do ilości wypijanego alkoholu. Toksyczne działanie alkoholu i produktów jego przemiany, który działa szkodliwie na cały organizm, ma związek z ponad 60 rodzajami zaburzeń o charakterze krótkotrwałym i przewlekłym m.in. powoduje zmiany metaboliczne, zaburzenia układów: nerwowego, pokarmowego, krążenia, hormonalnego, moczowego, oddechowego, odpornościowego, kostnego.

Nadużywanie alkoholu przyczynia się obniżenia płodności i do uszkodzeń prenatalnych, m.in.: do samoistnych poronień, wcześniactwa, niskiej wagi urodzeniowej oraz opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego.

Nadmierne picie alkoholu – w postaci uzależnienia – współwystępuje z objawami psychicznymi: niepokojem, bezsennością, zaburzeniami nastroju, a także zaburzeniem osobowości. Przewlekłe nadużywanie alkoholu upośledza funkcje poznawcze, wykonawcze, obniża zdolności adaptacyjne i radzenia sobie z codziennymi zadaniami życiowymi.

Szkody psychospołeczne zazwyczaj dotyczą nie tylko osoby uzależnionej ale i otoczenia, szczególnie rodziny. W  Raporcie Instytutu Badań nad Alkoholem w  Wielkiej Brytanii zestawiono szkody wynikające z picia alkoholu osobom z otoczenia. Oto one:

  • przemoc i przestępczość łącznie z zabójstwami, przemoc seksualna i domowa różnego rodzaju (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, znęcanie się nad dziećmi), nasilająca się wraz ze wzrostem spożycia alkoholu
  • rozpad rodziny, małżeństwa (zwiększone ryzyko rozwodu),
  • gorsza wydajność i jakość pracy (spóźnienia, wcześniejsze wychodzenie z pracy, absencje, wypadki, gorszy stan zdrowia),
  • ryzyko wypadków samochodowych i uszkodzenia zdrowia,
  • zakłócanie porządku publicznego, niszczenie mienia publicznego.

Koszt ekonomiczne w wyniku nadużywania alkoholu poniesione przez społeczeństwa Unii Europejskiej wynosi około 1,3% PKB, nie licząc kosztów niewymiernych związanych np. z przestępczością, czy niekorzystnymi warunkami rozwoju dla dzieci, które będą w przyszłości wymagały nakładów na redukcję ich problemów wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Opracowanie na podstawie:

  • Anderson P, Bamberg B. Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies; 2006.

Fot.: © Artem Furman – Fotolia.com

10.01.2014 dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum