Czynniki psychologiczne związane z leczeniem niepłodności – część 2 – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Data publikacji: 24 sierpień 2017 depresja_21-min-6138507-4777029

Wśród czynników psychologicznych wpływających na powstawanie zaburzeń płodności wymienia się: cechy osobowości, stany emocjonalne, konflikty wewnętrzne dotyczące rodzicielstwa i oczekiwań związanych z przyszłością, motywację odnośnie do posiadania dziecka, relacje małżeńskie, psychologicznie uwarunkowanie nieprawidłowości cyklu płciowego, zaburzenia seksualne i psychoseksualne, wstrząsy psychiczne, zaburzenia nerwicowe, mechanizmy endokrynologiczne uwarunkowane działaniem stresu.

Warto jest wskazać kilka typów frustracji, której doświadczają pary niepłodne.

FRUSTRACJA PSYCHICZNA łączy się z brakiem samoakceptacji, a w konsekwencji powoduje zmniejszenie samooceny, przyczynia się do występowania depresji i wyzwala poczucie winy. Zakłócenia te odbijają się szczególnie niekorzystnie na funkcjonowaniu emocjonalnym wyrażającym się: spadkiem poczucia własnej wartości, poczuciem winy lub poczuciem krzywdy, poczuciem pustki, niemożności dawania i otrzymywania uczuć macierzyńskich i ojcowskich. Powoduje to powstanie kompleksu “niepełnowartościowości rodzicielskiej”.

Kolejny typ to FRUSTRACJA SPOŁECZNA, która opiera się na doświadczaniu dezaprobaty ze strony otoczenia oraz traktowaniu niepłodności jako przejawu patologii małżeńskiej. Partnerzy nie posiadający dziecka są w wielu przypadkach narażeni na krytykę i brak akceptacji, ponieważ dla większości ludzi posiadanie dziecka jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności związku.

Wśród par dotkniętych problemem niechcianej bezdzietności pojawiają się wątpliwości o charakterze FRUSTRACJI EGZYSTENCJALNEJ – poczuciu zagrożenia sensu własnego istnienia. Bardzo wiele z nich skarży się, że ich życie jest puste i bez sensu.

Warto pamiętać, że stres niepłodności porównywalny jest ze stresem pojawiającym się po rozpoznaniu chorób nowotworowych i zawału mięśnia sercowego. Niepłodne pary, które żyją z uczuciem osamotnienia i braku integracji, wstydzą się dzielić własnymi problemami z innymi.

Piśmiennictwo:

  • Jaroszewicz P.: Czynniki psychologiczne związane z leczeniem zaburzeń płodności. (w:) Ginekologia po dyplomie. Zeszyt edukacyjny. 2006, 9.
  • Klimek R.: Niepłodność uleczalna czy nie. Wyd. Lek PZWL, Warszawa, 1986.
  • Makara-Studzińska M., Wdowiak A.: Psychologiczna sytuacja kobiety niepłodnej. (w:) Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.(red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Fot.: © Fotolia.com