Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Zaproszenie dla firm do udziału w programie edukacyjnym w zakładzie pracy

0

Zaproszenie dla firm do udziału w programie edukacyjnym w zakładzie pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi ma zaszczyt zaprosić chętne firmy do udziału w programie edukacyjnym w zakładach pracy realizowanym w ramach ogólnopolskiego Projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W części skierowanej do zakładów pracy Projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Do udziału w Projekcie zapraszamy Firmy, które zauważają wśród swoich pracowników problemy związane z paleniem tytoniu lub spożywaniem alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych (nadużywaniem leków przeciwbólowych, uspokajających, nasennych, używaniem marihuany, dopalaczy itp.). Konsumpcja tych środków może wpływać nie tylko na zdrowie i zachowania personelu, ale i sposób funkcjonowania całej Firmy: zwiększoną absencję i ryzyko wypadków, straty efektywnego czasu pracy, jej obniżoną jakość i wydajność, zaburzone relacje społeczne, zły publiczny wizerunek Firmy czy nawet jej sytuację finansową.

Zapraszamy również te Firmy, które skutecznie rozwiązały już wszelkie problemy (prawne, ekonomiczne, organizacyjne, społeczne) związane z konsumpcją substancji psychoaktywnych przez pracowników, a jednocześnie doceniają znaczenie zdrowia w społeczeństwie. Oddziałując na styl życia swojego personelu mogą przyczynić się nie tylko do poprawy stanu zdrowia Polaków, ale również budować swój publiczny wizerunek, jako społecznie odpowiedzialnej organizacji.

Palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu to współcześnie jedne z głównych czynników ryzyka dla zdrowia rozwiniętych społeczeństw. W Polsce pali co trzecia dorosła osoba, a w niektórych grupach zawodowych nawet co druga. Co trzeci pracownik narażony jest w swoim miejscu pracy na wdychanie dymu tytoniowego wbrew własnej woli. Ok. 40-50% średnich i dużych firm w naszym kraju nie radzi sobie dobrze z problemem palenia tytoniu i nie rozwiązuje go zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Tylko co piąta osoba w Polsce wcale nie pije alkoholu. Do jego nadużywania przyznaje się, blisko co dziesiąty mężczyzna, natomiast ponad 20% pije go w sposób ryzykowny lub szkodliwy. Ok. 8% Polaków przyznaje się do picia alkoholu w miejscu pracy. Tylko co dziesiąta Firma wspiera swoich pracowników w radzeniu sobie z problemem picia alkoholu.

Problemy wynikające z konsumpcji środków psychoaktywnych można minimalizować poprzez wdrożenie w Firmie programu profilaktycznego, opartego na wiedzy ekspertów oraz doświadczeniach zebranych w polskich i zagranicznych organizacjach pracy. Pomoc w przygotowaniu i realizacji takiego programu w Państwa Firmie oferuje – w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (www.promocjazdrowiawpracy.pl).

Pobierz pełny tekst zaproszenia oraz dokumenty udziału w projekcie w formacie DOC.

18.09.2013 Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny