Dlaczego niektórzy się uzależniają, a niektórzy nie? – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi Data publikacji: 06 maj 2015

czy_jestem_uzalezniona_od_alkoholu_100-8284623-9186971

W literaturze fachowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mechanizm prowadzący do zmiany kontrolowanego używania i nadużywania środków uzależniających w stan niekontrolowanego uzależnienia jest przedmiotem wielu badań. Powstało wiele teorii i hipotez starających się wyjaśnić naturę uzależnienia.

Ryzyko uzależnienia

Na ryzyko uzależnienia wpływa wiele czynników. Są to między innymi, uwarunkowania genetyczne, które połączone z negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego (rodzina, przyjaciele, praca itd.) mogą mieć duży wpływ na ryzyko uzależnienia. Również płeć, pochodzenie etniczne i obecność zaburzeń psychicznych mają duże znaczenie w tej kwestii. Nie można pomijać także takich czynników jak: presja, przemoc, stres, które mogą znacznie wpłynąć na występowanie uzależnienia.

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to:

  • Zachowanie szybko staje się nawykowe.
  • Jest częste, regularne i stereotypowe.
  • Zabiera znaczną część czasu.
  • Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych.
  • Ma charakter kompulsywny.
  • Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie.
  • Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego.
  • Zespół abstynencyjny po odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją.

Konsekwencje nałogu

Nałóg wpływa niszcząco nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale również na zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, rozpad związku małżeńskiego lub innej struktury o charakterze rodzinnym, zanik więzi rodzic–dziecko czy dziecko–dziecko.

Źródła:

http://nalogi.wieszjak.pl/abc-nalogow/287684,Dlaczego-niektorzy-ludzie-popadaja-w-uzaleznienia.html
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/understanding-drug-abuse-addiction
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie

Fot.: © kmiragaya – Fotolia.com