Dlaczego uzależniamy się od alkoholu? – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin Data publikacji: 04 sierpień 2015

alkohol_uzaleznienie_graffiti-5445595-1725721

Człowiek odkrywa na różnych etapach swojego życia, że określone działanie pozbawia go stresu i lęku lub przynajmniej je osłabia. Niekiedy nawet zapewnia mu komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

Uzależnienie odbiera wolność

Chcąc przedłużyć lub powtórzyć tę sytuację komfortu, człowiek ponawia określone działanie i tak powstaje najpierw nawyk, a potem trwały, przymusowy związek z nim,czyli uzależnienie.Uzależnienie jest zatem ograniczeniem wolności ludzkiego działania. Polega ono na przyzwyczajeniu człowieka do wykonywania określonej czynności w taki sposób, że wydaje mu się ona konieczna do życia i funkcjonowania.Działanie związane z uzależnieniem ma zawsze charakter taki, że z jednej strony prowadzi do upragnionej redukcji lęku, z drugiej, paradoksalnie, zmniejsza możliwości radzenia sobie z nim. W konsekwencji to, co wywoływało lęk, staje się jeszcze groźniejsze.

Jak powstaje uzależnienie?

Istnieją różne koncepcje powstawania uzależnień. Wskazuje się na uwarunkowania biologiczne, psychiczne i środowiskowe. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na psychiczną naturę nałogu, a w konsekwencji również na dominującą w nim rolę czynnika psychicznego. Różne teorie akcentują znaczenie określonych grup czynników, którym inne przypisują znaczenie mniej lub bardziej marginalne. Opierają się na podstawowym założeniu, że jednym z głównych czynników determinujących zachowanie człowieka są jego potrzeby psychiczne – siły nadające mu energię i kierunek, natomiast czynnik biologiczny może oznaczać wrodzone, niezidentyfikowane jeszcze do końca zaburzenie przemiany materii, będące następstwem odchyleń biochemicznych organizmu, które znika pod wpływem alkoholu, jeżeli organizm się z nim zetknie. Najbardziej przemawiającym argumentem za obecnością czynnika biologicznego w uzależnieniu chemicznym jest fakt, że poszczególne osoby w różny sposób reagują na podany im alkohol.Współczesna rodzina odzwierciedla przemiany otaczającego świata. Podlega permanentnym zmianom pod wpływem przekształceń w zewnętrznych układach społeczeństw globalnych, co wpływa również na jej socjalizacyjno-wychowawczą funkcję.

Fot.: © celiafoto – Fotolia.com