Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo dolnośląskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 21 październik 2016

 • 3.08.2016 – PSSE Kamienna Góra, TV Kablowa Dorobek Grupa Medialna – Przeprowadzono narad. Ustalono terminy i częstotliwość nieodpłatnej emisji spotów: ‘Tytoń” „Dopalacze”, „Alkohol” w TV kablowej Dorobek
 • 3.08.2016 – PSSE Strzelin, Powiatowym Dom Wsparcia Środowiskowego Strzelin – akcja profilaktyczna na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych – informacja dla pensjonariuszy Powiatowego Domu Wsparcia Środowiskowego na temat kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, zasięg 30 osób.
 • 06.08.2016 – PSSE Trzebnica, Wieś Bagno, Piknik Rodzinny ,,Święto ziół i chleba” – punkt informacyjno-edukacyjny – osobom odwiedzającym stoisko przekazywane były informacje na temat uzależnienia od papierosów i narkotyków, uczestnicy mieli możliwość zmierzyć sobie zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ocenić wpływ alkoholu i narkotyków na organizm człowieka za pomocą narkogogli i alko gogli, zasięg 63 osoby
 • 8,11,23.08.2016 – PSSE Świdnica, Ośrodek Sportu i Rekreacji – pogadanki z uczestnikami kolonii oraz ich opiekunami na temat szkodliwości i konsekwencji zażywanie substancji psychoaktywnych, zasięg 70 osób
 • 15.08.2016 – PSSE w Głogowie, Plac Kolegiacki – zajęcia z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli. Punkt informacyjno – edukacyjny połączony z poradnictwem oraz dystrybucją materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych oraz spożywania alkoholu , zasięg ok.120 osób
 • 16.08.2016 – PSSE Trzebnica, Oborniki Ślaskie – punkt informacyjno-edukacyjny
 • 17.08.2016 – PSSE Polkowice, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku – Amfiteatr – Polkowice – punkt informacyjno – edukacyjny na festynie „Polkowickie Lato Kulturalne”
 • 18-19.08.2016 – PSSE Bolesławiec, Bolesławiec – Rynek „Bolesławieckie Święto Ceramiki” – punkt informacyjno-edukacyjny ZDJĘCIA
 • 19.08.2016 – PSSE Zgorzelec, Obóz Sportowy Piłki Siatkowej w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – promocja projektu , pogadanka, ćwiczenia w narkogoglach i alkogoglach, dyskusja
 • 20.08.2016 – PSSE Polkowice, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku – Polkowice – Kino pod chmurką” – seans filmowy, punkt informacyjno –edukacyjny
 • 22.08.2016 – PSSE Wołów, Intermarche Wołów – punkt informacyjno – edukacyjny
 • 28.08.2016 – PSSE Świdnica, Strzelce – stoisko informacyjno-edukacyjne
 • 31.08.2016 – PSSE Ząbkowice Śl., Ośrodek Szkolenia i Wychowania – zorganizowano naradę, której celem było ustalenia szkolenia na temat dopalaczy dla pedagogów