Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Działania kampanijne marzec 2015 – województwo dolnośląskie

0

Działania kampanijne marzec 2015 – województwo dolnośląskie

  • marzec 2015 – PSSE w Głogowie, Głogowski Szpital Powiatowy, 4 szkoły ponadgimnazjalne w Głogowie – 5 Punktów informacyjno-edukacyjnych
  • marzec 2015 – PSSE Jelenia Góra, 10 Przychodni ZOZ – W przychodniach w Jeleniej Górze przeprowadzono instruktaże, rozmowy indywidualne z pielęgniarkami
  • 04.03.2015 – PSSE Oleśnica, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy przeprowadzono akcję profilaktyczno – edukacyjne
  • 11.03.2015 – PSSE Jelenia Góra, Dom Studenta Jelenia Góra – Prelekcja w domu studenta w Jeleniej Górze w ramach Projektu
  • 13.03.2015 – PSSE Kamienna Góra – Szkolenie pielęgniarek nt. „Programy promocji zdrowia i interwencje nieprogramowe realizowane we współpracy z PSSE w roku 2015” z uwzględnieniem „Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
  • 16.03.2015 – PSSE w Zgorzelcu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Bogatyni – Impreza Prozdrowotna o szerokim spektrum działań profilaktycznych „Szlachetne zdrowie a po latach Ci odpowie”
  • 17.03.2015 – PSSE w Zgorzelcu, WS S PZOZ, Szkoła Rodzenia, Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu – „FAS to wyrok dla dziecka”, Emisja filmu i pogadanka dla kobiet ciężarnych

01.04.2015 Administrator