Dopalacze a prawo – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post

Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin Data publikacji: 30 styczeń 2015 prawo_dopalacze-8096375-2128959

Cały czas potrzebujemy nowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej. W kwestii tzw. “dopalaczy” niepokój budzi, nie tyle skala rozpowszechnienia tych środków, ale przede wszystkim podejrzenie, że społeczeństwo, a w szczególności młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako substancje legalne i bezpieczne.

Przepisy prawne dotyczące dopalaczy

Sejm znowelizował w 2009 r. ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Uniemożliwiła ona handel siedemnastoma substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Dzięki nowym przepisom można wycofać z rynku na okres od 12 do 18 miesięcy dopalacze zawierające podejrzane substancje psychoaktywne. W tym czasie zostaną przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące szkodliwości dla zdrowia.

Wycofanie miała umożliwić instytucja “czasowej kontroli” dająca możliwość usunięcia danej substancji z obrotu lub zakazów związanych z jej sprzedażą albo produkcją. Osoba, która będzie wytwarzała lub wprowadzała do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Ustalając wysokość kary uwzględnia się w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. Karę wymierza w drodze decyzji, właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny. Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także zakaz reklamy i promocji środków spożywczych oraz innych produktów poprzez sugerowanie, iż posiadają one działanie takie, jak działanie substancji psychoaktywnych lub środków odurzających. Ma to wyeliminować praktyki marketingowe polegające na promocji substancji poprzez sugerowanie, iż są one “legalnymi narkotykami”.

Przepis ten nie dotyczy reklamy produktów posiadających właściwości zbliżone do substancji psychoaktywnych i legalnie dopuszczonych do obrotu, które są objęte przepisami Unii Europejskiej.

W projekcie przewidziano również powołanie działającego przy Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Zespołu Oceny Ryzyka.

Do zadań zespołu należy między innymi analiza informacji o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeprowadzenie procedury oceny ryzyka.

Fot.: © Domas Balys – Fotolia.com