Działania kampanijne 27.10-20.11.2014 – województwo warmińsko-mazurskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

PrevNext PrevNext Dobrostan psychiczny
Depresja okołoporodowa
fa937e0a4a52055d8cef820a8848259a-depresja_02-min-5396538-1608333-5051961 Stan emocjonalny kobiety ciężarnej i położnicy wywiera wpływ na jej stan somatyczny i vice versa: zmiany fizyczne, w tym hormonalne, modyfikują procesy psychiczne. Kobiety w ciąży i po porodzie stają się bardziej podatne na stres, w tych okresach kil…

Czytaj dalej…

  • 27.10.2014 – Sala koferencyjna PSSE w Lidzbarku Warmińskim – szkolenie na temat mechanizmów uzależnień chemicznych, zjawiska „środków zastępczych i E-papierosa dla kadr pedagogicznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • 31.10.2014 – Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – zajęcia edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.
  • 4.11.2014 – Starostwo Powiatowe w Iławie – szkolenie na temat profilaktyki i terapii uzależnień chemicznych.
  • 6.11.2014 – Szkoła Podstawowa w Srokowie – zajęcia edukacyjne dla rodziców na temat profilaktyki palenia tytoniu i używania środków zastępczych.
  • 6.11.2014 – Starostwo Powiatowe w Olsztynie – impreza z Okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Poradnictwo i badania profilaktyczne.
  • 18.11.2014 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim – działania promocyjno-edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.
  • 19.11.2014 – Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy – wykład dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.