Działania kampanijne lipiec 2015 – województwo lubelskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 03 sierpień 2015

  • 02.07.2015 – PSSE Chełm, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem” w Chełmie, ul. M. Reja 54 – Akcja profilaktyczna pn. „Wakacje bez uzależnień” – impreza edukacyjno-profilaktyczna dot. profilaktyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • 09.07.2015 – PSSE Zamość, Półkolonie – Edun Korepetycje w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży przebywającej na półkoloniach i koloniach
  • 16.07.2015 – PSSE Zamość, Półkolonie – Edun Korepetycje w Zamościu – Impreza edukacyjna w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży przebywającej na półkoloniach i koloniach
  • 18.07.2015 – PSSE Lublin, Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – Impreza plenerowa w ramach Festynu „Bezpieczne Lato”
  • 23.07.2015 – PSSE Opole Lubelskie, Spławy 46B, 24-340 Józefów nad Wisłą, Pensjonat Wrzos – kolonie dla podopiecznych domów dziecka z terenu woj. lubelskiego – Impreza edukacyjna dla podopiecznych z domów dziecka „Stop dopalaczom i fajkom”
  • 25.07.2015 – PSSE Zamość, Boisko sportowe nad Zalewem w Krasnobrodzie – Akcja profilaktyki używania substancji psychoaktywnych skierowana do uczestników imprezy plenerowej „Dni Krasnobrodu”
  • 26.07.2015 – PSSE Kraśnik, Park im. Jana Pawła II w Kraśniku – Akcja profilaktyczna w ramach „V Integracyjnego Festynu Rodzinnego”
  • 27-28.07.2015 – PSSE Zamość, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu, obóz Zespół Szkół w Szweni Górnej – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży przebywającej na zorganizowanych formach wypoczynku