Działania kampanijne listopad-grudzień 2014 – województwo mazowieckie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 08 styczeń 2015

  • 24.11.2014 – Zespół Szkół nr 1 Grodzisku Maz. – przekazanie rodzicom podstawowych informacji nt. środków zastępczych, roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz zapoznanie z programem edukacyjnym “ARS, czyli jak dbać o miłość?”
  • 27.11.2014 – Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce – Akcja prozdrowotna połączona ze szkoleniem nt. stref wolnych od dymu tytoniowego, systemu legislacyjnego dot. ustawy a/tytoniowej, płodowego zespołu alkoholowego, poradnictwem i prezentacją filmu “Wieczne dziecko”
  • 1.12.2014 – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołominie – Stoisko informacyjno – pomiarowe
  • 5.12.2014 – Komenda Miejska Policji w Ostrołęce – Szkolenie dla funkcjonariuszy policji nt. stref wolnych od dymu tytoniowego, systemu legislacyjnego dot. ustawy a/tytoniowej, płodowego zespołu alkoholowego, poradnictwem i prezentacją filmu “Wieczne dziecko”, oznakowanie nowo oddanego budynku Policji znakami zakazu palenia
  • 2-10.12.2014 – Emisja banerów kampanijnych dla abonentów telewizji kablowej i ich rodzin z terenu Płońska – liczba gniazd odbiorów w mieszkaniach – 1200
  • 19.12.2014 – Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku – XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy dla uczniów płockich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych