Działania kampanijne luty 2015 – województwo lubelskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 28 luty 2015

 • luty 2015 – PSSE Janów Lubelski – Punkt informacyjno-edukacyjny
 • luty 2015 – Lublin, Bursa Szkolna nr 6 Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie – Prelekcja nt. “Edukacja w zakresie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych”
 • luty 2015 – PSSE Łuków – Punkt informacyjno-edukacyjny mający na celu uświadomienie wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie
 • luty 2015 – Łuków, SPZOZ oddział ginekologiczno-położniczy, Centrum ginekologiczno-położnicze – Dystrybucja materiałów edukacyjnych mających na celu uświadomienie wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie, promowanie zdrowego stylu życia
 • luty 2015 – Puławy, Instytucje prowadzące wypoczynek zimowy – Akcja rozdawnictwa materiałów i edukacji mających na celu zapobieganie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu, dopalaczy
 • 02-13.02.2015 – Chełm, Instytucje prowadzące wypoczynek zimowy – Organizacja Dnia Zdrowia podczas wypoczynku zimowego, a w tym pogadanka dot. profilaktyki uzależnień
 • 03.02.2015 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie – Organizacja punktu informacyjno-konsultacyjnego
 • 05.02.2015 – NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED w Janowie Lubelskim, NZOZ Potok Wielki, NZOZ Potoczek, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim – rozmowa instruktażowa z kierownikami zakładów oraz personelem medycznym nt organizowanych form oświatowych w zakresie akcji, pogadanki z pacjentkami
 • 11-13.02.2015 – PSSE Lubartów – Punkt informacyjno-edukacyjny
 • 12.02.2015 – Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ w Chełmie – Organizacja punktu informacyjno-konsultacyjnego
 • 13.02.2015 – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju – Promowanie kampanii wśród społeczności lokalnej, a w szczególności kobiet w wieku prokreacyjnym i ciężarnym, ich rodzin i bliskich oraz dostarczenie wiedzy na temat zdrowotnych skutków używania substancji psychoaktywnych – rozmowy, rozdawnictwo materiałów
 • 13-20.02.2015 – PSSE Włodawa – Kampania “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Opracowanie i przekazanie pisemnego wystąpienia PPIS do Rozgłośni Radiowej “Twoje Radio Włodawa”, Starostwa Powiatowego, MOPS-u, GOPSÓW (7), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, celem pozyskania partnerów do działań kampanijnych. Nagranie komunikatu informacyjnego w lokalnej rozgłośni radiowej celem emisji na antenie radia
 • 17.02.2015 – Ośrodek Zdrowia w Czemiernikach, Poradnia POZ w Czemiernikach – Instruktaż, rozmowy indywidualne, ekspozycja wizualna, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych
 • 19.02.2015 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zamościu, placówki zimowego wypoczynku w Zamościu – Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz. Zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia stylu życia wolnego od dopalaczy