Działania kampanijne październik 2016 – województwo dolnośląskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 08 listopad 2016

 • 04.10.2016 – PSSE w Miliczu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie – pogadanki dot. współczesnych uzależnień młodzieży, ich wpływu na zachowanie i sposobów radzenia sobie z nimi
 • 08.10.2016 – PSSE w Kłodzku, Galeria Twierdza Kłodzko – punkt informacyjno-edukacyjny w Galerii Twierdza Kłodzko
 • 10-12.10.2016 – PSSE w Głogowie, Gimnazjum nr 1 w Głogowie – Warsztaty edukacyjne profilaktyczne: zorganizowano zajęcia z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli oraz punkt konsultacyjno-diagnostyczny połączony z poradnictwem oraz dystrybucją materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych
 • 12.10.2016 – PSSE w Strzelinie – projekcja spotów m.in. z kampanii KIK 68, prezentacja zachowań po spożyciu alkoholu i narkotyków poprzez wykorzystanie narkogogli i alkogogli, badanie smokolyzerem, dystrybucja materiałów oświatowych
 • 17.10.2016 – PSSE w Głogowie, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Sala konferencyjna w Domu Uzdrowienia Chorych – współorganizacja konferencji naukowej ”Dopalacze – nowe substancje psychoaktywne”
 • 20.10.2016 – PSSE w Ząbkowicach Śl., NZOZ BBS Przychodnia lekarska – punkt informacyjny dla pacjentów przychodni dotyczący szkodliwości tytoniu, alkoholu oraz środków psychoaktywnych; liczba uczestników: 46 osób
 • 26.10.2016 – PSSE w Strzelinie, Gimnazjum nr 2 w Strzelinie – konferencja skierowana do młodzieży, z udziałem pracownika OZ, policji oraz skazanego; informacje z zakresu zagrożeń związku ze stosowaniem „nowych substancji psychoaktywnych”, informacja o kampanii KIK /68
 • 26.10.2016 – PSSE Trzebnica, Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Trzebnica – wykład pt. Uzależnienia i nałogi skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i gier hazardowych, zasięg 103 osoby
 • 27.10.2016 – PSSE Lubin, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie – konkurs “Prewencja Teatralna” na najlepszą prezentację teatralną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat współczesnych zagrożeń, tj. demoralizacja, przestępczość w szkole, na ulicach, w kontaktach z obcymi, nawiązywanie znajomości w Internecie, zażywanie przez młodych ludzi środków psychoaktywnych, zasięg – 60 osób
 • październik 2016 – PSSE w Jeleniej Górze – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
  w Jeleniej Górze
 • październik 2016 – PSSE w Jeleniej Górze, TV Dami Jelenia Góra – emisja spotu „ Kobieta w Ciąży”
 • październik 2016 – PSSE w Jeleniej Górze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  w Jeleniej Górze – szkolenie z zakresu specyfiki środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; zasięg: 20 osób (nauczyciele, wychowawcy)
 • październik 2016 – PSSE w Bolesławcu, II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu – spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień; zasięg: 200 uczniów