Działania kampanijne październik-listopad-grudzień 2014 – województwo świętokrzyskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

PrevNext Dobrostan psychiczny
Depresja okołoporodowa
fa937e0a4a52055d8cef820a8848259a-depresja_02-min-9621759-8910521 Stan emocjonalny kobiety ciężarnej i położnicy wywiera wpływ na jej stan somatyczny i vice versa: zmiany fizyczne, w tym hormonalne, modyfikują procesy psychiczne. Kobiety w ciąży i po porodzie stają się bardziej podatne na stres, w tych okresach kil…

Czytaj dalej…

 • 24.10.2014 – Kino “Starówka” w Sandomierzu – Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu “Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • 24.10.2014 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu
 • 27.10.2014 – Gimnazjum nr 2 Starachowice – Dwa spotkania edukacyjne dla uczniów gimnazjum pt. “Im więcej wiesz – tym łatwiej się bronisz”
 • listopad 2014 – Patrol drogowy prowadzony wraz z Policją na ulicach Sandomierza – Akcja informacyjno-edukacyjna podczas patrolu drogowego skierowana do kierowców i pasażerów. Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego
 • listopad 2014 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu – Stoisko informacyjno-edukacyjne skierowane do pacjentów przychodni
 • listopad 2014 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach – Spotkanie edukacyjno-informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
 • 03.11.2014 – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej – Wykład na temat uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków dla uczniów
 • 04.11.2014 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie – Spotkanie edukacyjne z uczniami Liceum Ogólnokształcącego
 • 05.11.2014 – Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – Spotkanie edukacyjne z uczniami Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 06.11.2014 – Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim – Spotkanie edukacyjne pt. “Szkodliwość stosowania narkotyków i dopalaczy” dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz grona pedagogicznego Bursy Szkolnej
 • 12.11.2014 – Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie – Edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień realizowana wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Opatowie
 • 19.11.2014 – ulice powiatu włoszczowskiego – Akcja informacyjno-edukacyjna zorganizowana wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie pt. “Zapal czerwone światło dla papierosów w samochodzie”
 • 19.11.2014 – I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 2 spotkania edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu
 • 20.11.2014 – NZOZ „Medical” Włoszczowa – Stoisko informacyjno-edukacyjne zorganizowane przez PSSE we Włoszczowie
 • 20.11.2014 – LO im ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie – Spotkanie edukacyjne z uczniami pod hasłem “Skutki zdrowotne palenia tytoniu”
 • 20.11.2014 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie – Spotkanie edukacyjne dla pracowników i uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 • 20.11.2014 – VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach – Spotkanie edukacyjne dla młodzieży w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • 20.11.2014 – Hol WSSE w Kielcach – Akcja profilaktyczno-edukacyjna dla petentów i pracowników WSSE w Kielcach w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • 20.11.2014 – Centrum Kultury w Jędrzejowie – Przegląd szkolnych inscenizacji z dziedziny profilaktyki uzależnień pod hasłem “Dziękuję nie…” zorganizowany w ramach Projektu oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu
 • 20.11.2014 – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach – Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień dla uczniów liceum w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia
 • 20.11.2014 – Gimnazjum Nr 1 w Końskich – Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu
 • 25.11.2014 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniemłotach – Spotkanie edukacyjne dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień
 • 28.11.2014 – Centrum Kultury w Jędrzejowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne towarzyszące koncertowi “Żyję bez ryzyka”
 • grudzień 2014 – Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Prelekcja dla młodzieży gimnazjalnej na temat środków zastępczych połączona z projekcją filmu “Stop dopalaczom”
 • grudzień 2014 – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie – Spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej pt. “Im więcej wiesz, tym lepiej”
 • 04.12.2014 – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej – Spotkanie edukacyjne dla młodzieży
 • 05.12 2014 – Niepubliczne Technikum w Opatowie – Edukacja uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień realizowana wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Opatowie
 • 08.12 2014 – Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – Edukacja uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień realizowana wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Opatowie
 • 11.12.2014 – Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu – Spotkania edukacyjne na temat profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu
 • 16.12.2014 – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – Szkolenie dotyczące profilaktyki tytoniowej dla funkcjonariuszy Policji woj. świętokrzyskiego