Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo podkarpackie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

 • Lipiec – sierpień – WSSE/PSSE, Placówki letniego wypoczynku na terenie województwa podkarpackiego – Działania w ramach ‘Bezpiecznych Wakacji”, Przygotowanie i dystrybucja kompletów materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki używania dopalaczy
 • 4.08.2016 – PSSE Krosno, Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” w Krośnie – Organizacja punktów informacyjno-edukacyjnych w ramach ‘Bezpiecznych Wakacji”
 • 11. 08.2016 – PSSE Przemyśl, Obóz Harcerski w Ruszelczycach – Przedstawiono prowadzoną kampanię pt; ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!’’- zwracając uwagę na uprawianie aktywności fizycznej .Udzielono instruktażu komendantowi obozu harcerskiego. Zasięgiem objęto 100 harcerzy w wieku powyżej 16 r. życia oraz 50 osób kadry
 • 20.08.2016 – WSSE Rzeszów/ PSSE Rzeszów, Rex-Max, Centrum Handlowe – Nowy Świat – organizacja punktu informacyjno-edukacyjnych w ramach Weekendu dla Zdrowia w CH Nowy Świat w Rzeszowie
 • 22.08.2016 – PSSE Nisko, Firma Wielobranżowa KDS Extreme Ulanów – obóz jeździecki – Spotkanie- pogadanka i instruktaż dla uczestników obozu jeździeckiego, wypoczynek w formie wyjazdowej
 • 24.08.2016 – PSSE Krosno, Dom Dziennego Pobytu Seniora „Senior Vigor” w Korczynie – Spotkania edukacyjne dla 50 osób w wieku 65+ przebywających w placówce dziennego pobytu dla osób starszych zorganizowano akcję prozdrowotną, na którą złożyły się: prelekcje pracowników SO dotyczące zdrowego stylu życia bez nałogów, projekcja filmu edukacyjnego oraz indywidualne rozmowy i porady z możliwością wykonania pomiarów CO w wydychanym powietrzu
 • 27.08.2016 – Osiedlowy Dom Kultury Miłocin – Stoisko informacyjno – edukacyjne
 • 28.08.2016 – Osiedlowy Dom Kultury Załęże – Stoisko informacyjno – edukacyjne
 • Sierpień 2016 – PSSE Stalowa Wola – Warsztaty z użyciem alko i narkogogli na koloni w Radomyślu n/Sanem ( 24 osoby)
 • Sierpień 2016 – PSSE Ustrzyki Dolne, SP ZOZ Ustrzyki Dolne oraz SP ZOZ Lesko – Stoisko informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” Pogadanki z kobietami w wieku prokreacyjnym lub będącymi w ciąży prowadzone przez pielęgniarki i położne nt. zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań oraz zdrowego stylu życia
 • Sierpień 2016 – PSSE w Leżajsku, Hotelik „Unia” Nowa Sarzyna – Klub Sportowy z Przemyśla / Internat przy Zespole Szkół w Leżajsku: Klub Sportowy Siatkówki z Rzeszowa oraz Klub Sportowy Dębickiej Akademii Siatkówki „Kępa” – akcja „Bezpieczne Wakacje” połączona z edukacją młodzieży przebywającej na obozach sportowych na temat środków odurzających. Podczas spotkań wykorzystano alko i narkogogle za pomocą których przeprowadzono wiele zabaw i konkurencji. Łącznie w trzech spotkaniach uczestniczyło 98 osób w wieku 10 – 20 lat