Działania kampanijne sierpień 2016 – województwo śląskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 24 październik 2016

 • 25.07 -25.08.2016 – PSSE Rybnik, Placówki prowadzące letnie formy wypoczynku z terenu PSSE Rybnik – „Bezpieczne wakacje 2016” – prelekcje, pogadanki, instruktarze w placówkach wypoczynku letniego (15 placówek – 531 uczestników)
 • 25.07 – 29.07.2016 – PSSE Cieszyn (Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie), Domy Wczasowe: „Limba”, „Potok”, „Ondraszek” , „Mitur”, „Globus” – „Bezpieczne wakacje” – akcja profilaktyczna dla młodzieży przebywającej na wypoczynku letnim
 • 26.07.– 25.08.2016 – PSSE Częstochowa – Akcja informacyjna w placówkach organizujących letni wypoczynek dla młodzieży
 • 26.07.-2.08.2016 – PSSE Tychy – Akcja informacyjno-edukacyjna podczas wakacji skierowana do pacjentów przychodni
 • 27.07.2016 – PSSE Bytom, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona – Warsztaty nt. substancji psychoaktywnych dla wychowanków i ich wychowawców. Po zakończonych warsztatach przeprowadzono testy w alko- i narkogoglach u 10 osób. Warsztaty przeprowadzono dla 8 wychowanków i 2 opiekunów
 • 27.07.2016 – PSSE Sosnowiec, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, Sosnowiec – Akcja informacyjno–edukacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 28.07.2016 – PSSE Jaworzno, Ośrodek Interwencji Kryzysowej- Grupa Socjoterapeutyczna Jaworzno-Szczakowa – Zorganizowano zajęcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla młodzieży przebywającej na wypoczynku letnim. Zajęcia z wykorzystaniem alko- i narkogogli. Akcja objęto 43 osoby
 • 5.08.2016 – PSSE Wodzisław Śląski, Kąpielisko „Balaton” Wodzisław Śląski – Akcja profilaktyczno-edukacyjna
 • 5.08.2016 – PSSE Bytom, Ośrodek Wypoczynkowy „Żagiel” – Wakacje 2016 „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. W zorganizowanym punkcie informacyjno-edukacyjnym przez pracowników PSSE Bytom można było m.in. wykonać pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu i testy w alko- i narkogoglach. W akcji udział wzięło 60 osób
 • 5.08.2016 – PSSE Sosnowiec, Pływalnia Letnia MOSiR w Sosnowcu – Akcja informacyjno–edukacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 5.08.2016 – PSSE Zawiercie, Przyłubsko AMONIT – Akcja profilaktyczna – Edukacja zdrowotna skierowana do uczestników, kadry pedagogicznej obejmowała: prelekcje, prezentację multimedialną rozmowy indywidualne, udzielano porad, przekazano materiały informacyjno– edukacyjne. Edukacją objęto 85 osób
 • 10.08.2016 – PSSE Zawiercie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu – Akcja profilaktyczna – Edukacja zdrowotna skierowana do pacjentów, pracowników poradni obejmowała: rozmowy indywidualne, udzielano porad, przeprowadzono 20 badań zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przekazano materiały informacyjno–edukacyjne. Edukacją objęto 40 osób
 • 10.08.2016 – PSSE Gliwice, Półkolonie Teatr Nowy Zabrze, Komenda Hufca Zabrze-harcerstwo – Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, profilaktyka zdrowego stylu życia i uzależnień
 • 10.08.2016 – PSSE Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska – Stanowisko promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień na terenie Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dystrybucja materiałów oświatowych. Poradnictwo i edukacja. Liczba uczestników: 25 osób
 • 18.08.2016 – PSSE Chorzów, Centrum Handlowe „Atrium” w Świętochłowicach – Akcja profilaktyczno-edukacyjna „Ahoj Przygodo!”
 • 18-21.08.2016 – PSSE Bytom Proboszcz Parafii pw. Imienia NMP i Św. Bartłomieja Piekary Śląskie – Zjazd Kobiet – narada nt. promocji kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 20.08.2016 – Intermerche”, PCK, PSSE Ruda Śląska – Akcja „Oddaj Krew”. Organizacja stanowiska profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Poradnictwo i edukacja
 • 24.08.2016 – PSSE Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska – Organizacja stanowiska promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień na terenie Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dystrybucja materiałów oświatowych. Poradnictwo i edukacja. Wykorzystanie alko- i narkogogli. Liczba uczestników: 30
 • 24.08.2016 – PSSE Dąbrowa Górnicza, Park Wodny Nemo – Dąbrowa Górnicza – punkt informacyjno–edukacyjny, poradnictwo nt. profilaktyki uzależnień oraz dystrybucja materiałów; symulacja zachowań alko i narkogoglami. Liczba uczestników – 78 osób
 • 25.08.2016 – PSSE Dąbrowa Górnicza, Kąpielisko Miejskie Pogoria III – punkt informacyjno –edukacyjny, poradnictwo na temat profilaktyki uzależnień oraz dystrybucja materiałów; symulacja zachowań alko i narkogoglami.. Liczba uczestników – 65 osób
 • 26.08.2016 – PSSE Jaworzno, Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny Sosina – Punkt informacyjno-edukacyjnego na terenie OWR Sosina dla społeczności lokalnej oraz osób wypoczywających na terenie ośrodka. Akcją objęto około 200 osób.