Działania kampanijne styczeń 2015 – województwo lubelskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 28 styczeń 2015

 • styczeń 2015 – Zespół Szkół w Kocku – Propagowanie w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych idei kampanii w ramach “Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania zależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; promowanie stylu życia bez, uzależnień, szczególnie – bez tytoniu; wskazywanie skutków uzależnienia
 • styczeń 2015 – Placówki zimowego wypoczynku, Zamość – Akcja edukacyjna pt. “Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”. Zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia stylu życia wolnego od dopalaczy
 • 02.01.2015 – Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Łukowie – Punkt informacyjno-edukacyjny. Promowanie projektu oraz przekazanie treści edukacyjnych w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • 08.01.2015 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie – Zajęcia dla licealistów pt. “Uzależnienia – zyski i straty”, na których wspólnie z młodzieżą analizowano zyski i straty wynikające z sięgania po tytoń i alkohol
 • 13.01.2014 – Zespół Szkół nr 2 w Łukowie – Warsztaty szkoleniowe. Uświadomienie wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie
 • 19.12.2014 – Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie – Organizacja punktu informacyjno-konsultacyjnego
 • 21.01.2015 – Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie – Edukacja w zakresie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy
 • 22.01.2015 – Bursa Międzyszkolna nr 1 w Zamościu – Akcja edukacyjna pt. “Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”. Zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia stylu życia wolnego od dopalaczy. Spotkanie z mieszkańcami Bursy; prelekcja z prezentacją multimedialną i filmem; ekspozycja plakatów; przekazanie ulotek uczestnikom
 • 26.01.2015 – Telewizja Miejska BIAŁA TV, Biała Podlaska – Emisja spotów kampanijnych ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 26.01.2015 – NoveKino Merkury Biała Podlaska – Emisja spotów kampanijnych ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 27.01.2015 – Liceum Plastyczne w Zamościu – Akcja edukacyjna pt. “Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”. Zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia stylu życia wolnego od dopalaczy. Spotkanie z mieszkańcami Bursy; prelekcja z prezentacją multimedialną i filmem; ekspozycja plakatów; przekazanie ulotek uczestnikom