Działania kampanijne styczeń 2015 – województwo świętokrzyskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

PrevNext Dobrostan psychiczny
Depresja okołoporodowa
fa937e0a4a52055d8cef820a8848259a-depresja_02-min-7937786-8543767

Stan emocjonalny kobiety ciężarnej i położnicy wywiera wpływ na jej stan somatyczny i vice versa: zmiany fizyczne, w tym hormonalne, modyfikują procesy psychiczne. Kobiety w ciąży i po porodzie stają się bardziej podatne na stres, w tych okresach kil…

Czytaj dalej…

  • 12.01.2015 – I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju – Spotkania informacyjno–edukacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
  • 16,19.01.2015 – WSSE Kielce, PSSE Busko-Zdrój – Nagłośnienie w środowisku lokalnym celów i założeń kampanii pt. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
  • 15.01.2015 – Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 prelekcje na temat uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu, tytoniu i środków zastępczych dla młodzieży, a także grona pedagogicznego Technikum Nr 1 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
  • 19.01.2015 – III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach – Spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień w szkole ponadgimnazjalnej
  • 19.01.2015 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – II LO we Włoszczowie – Spotkanie edukacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej pt. Im więcej wiesz, tym lepiej