Działania kampanijne styczeń 2016 – województwo lubelskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 31 styczeń 2016

  • 04-31.01.2016 – PSSE Łęczna – akcja informacyjno-edukacyjna promująca zdrowy, wolny od używek styl życia zmiana zachowań, kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych społeczności lokalnej
  • Styczeń 2016 – PSSE Chełm, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13 – Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny”
  • Styczeń 2016 – PSSE w Zamościu/Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu – Akcja profilaktyki w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej