Działania kampanijne wrzesień 2015 – województwo świętokrzyskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 06 październik 2015

 • wrzesień 2015 – PSSE w Kielcach, Podmioty lecznicze – Kampania informacyjna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 04.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • 05.09.2015 – PSSE w Jędrzejowie/Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Kolejka Dojazdowa w Jędrzejowie – Akcja profilaktyczna w czasie trwania IV Spotkań z Muzyką Turystyczną i Poetycką „Wagonowe Tra La la Ciuchci i Ekspres Ponidzie”
 • 06.09.2015 – Marszalek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Starosta Sandomierski, Burmistrz Sandomierza/PSSE Sandomierz, Plac Jana Pawła II w Sandomierzu – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu
 • 08.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Szkół w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin – Spotkanie edukacyjne
 • 10.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku, ul. Leśna 1, 29-120 Kluczewsko – Spotkanie edukacyjne
 • 11.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. O. Wasilewskiego 5 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • 12.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Rezerwat Sufraganiec – Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 12.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • 13.09.2015 – Urząd Gminy Obrazów/PSSE Sandomierz, Plac Targowy w Obrazowie – Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas obchodów „Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2015”
 • 14-15.09.2015 – PSSE Busko-Zdrój, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju – Spotkania edukacyjne dla uczniów
 • 14-15.09.2015 – PSSE Starachowice, Zespół Szkół w Pawłowie, Gimnazjum w Krynkach gmina Brody – 2 spotkania edukacyjne dla rodziców pt. „Taki z Ciebie mocarz”
 • 14.09.2015 – PSSE Opatów, Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opatowie i Ożarowie – Spotkanie edukacyjne
 • 17.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Park Miejski w Kielcach – Warsztaty dla dzieci i młodzieży ph.:„Używki a zdrowie” podczas imprezy plenerowej „Warzywa, owoce i ruch a będziesz zdrów”
 • 18.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa – Spotkanie edukacyjne
 • 18.09.2015 – PSSE Busko Zdrój, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju – Spotkania edukacyjne dla uczniów
 • 19.09.2015 – WSSE Kielce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Góry Świętokrzyskie Masłów – Ciekoty – Rajd pieszy pod hasłem „Chodzę, biegam więc jestem”
 • 19.09.2015 – PSSE Końskie, Końskie – Organizacja stoiska profilaktycznego
 • 21.09.2015 – PSSE Opatów, Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opatowie i Ożarowie – Spotkanie edukacyjne
 • 21.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna – Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
 • 21.09.2015 – PSSE Skarżysko-Kamienna, Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11 – Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • 22.09.2015 – PSSE Włoszczowa, Zespół Placówek Oświatowych NR 1, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa – Spotkanie edukacyjne
 • 26.09.2015 – WSSE Kielce, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie, Regionalne Centrum Naukowo-Geologiczne Podzamcze Chęcińskie – Akcja profilaktyczno-edukacyjna podczas Ekologicznego Festynu Rodzinnego
 • 29.09.2015 – PSSE w Staszowie, Wiązownica Kolonia impreza plenerowa „DOLINA KACANKI” – Punkt informacyjno-pomiarowy
 • 29.09.2015 – PSSE Ostrowiec Św., Starostwo powiatowe w Ostrowcu Św. – Debata społeczna