Działania kampanijne wrzesień 2016 – województwo dolnośląskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Administrator – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Data publikacji: 21 październik 2016

 • 01.09.2016 – PSSE Zgorzelec, Szkoła Rodzenia przy WSSPZOZ, Ośrodek Rehabilitacji Zgorzelec – Pogadanka, emisja filmu ,,FAS wieczne dziecko’’, ,,Używki, a ciąża” oraz spotu ,,Zdrowie w ciąży’’, zasięg 15 osób
 • 02.09.2016 – PSSE Wołów, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wołowie – szkolenie na temat środków psychoaktywnych dla wychowawców zatrudnionych w placówce, zasięg 8 osób
 • 04.09.2016 – PSSE Świdnica, Krzyżowa – zorganizowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego podczas Dożynek Wojewódzkich w Krzyżowej, w którym udzielane były instruktaże oraz prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjno-informacyjnych. Zostały przeprowadzone badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerllyzera, ćwiczenia z alkogoglami i narkogoglami, zasięg 60 osób
  05 -25.09.2016 – PSSE Kamienna Góra, TV Kablowa Dorobek Grupa Medialna – ]misja spotów (3 spoty po 42 emisje każdy): „Alkohol” (emisja 05-09.09 2016), „Dopalacze” (emisja 12-18.09 2016), „Palenie” (emisja 19-25.09.2016)
 • 08.09.2016 – PSSE Trzebnica, Gazeta lokalna ,,NOVA – gazeta trzebnicka” – w gazecie lokalnej „NOVA- gazeta trzebnicka” ukazał się artykuł ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom” na temat uzależnienia od narkotyków. Nakład gazety 4500 egzemplarzy.
  8.09 i 10.09.2016 – PSSE Świdnica, Świdnica Rynek , Świdnica Dworzec PKP – X Targi Zdrowia „Zdrowie ma smak”, punkt informacyjno-edukacyjny
 • 10.09.2016 – PSSE Milicz, Plac ul. Trzebnicka 30 w Miliczu – punkt informacyjno-edukacyjny podczas Festiwalu Karpia w Miliczu
 • 15.09.2016 – PSSE Trzebnica, Strona internetowa lokalnej gazety ,,NOVA- gazeta trzebnicka” – artykuł na stronie internetowej lokalnej gazety „NOVA- gazeta trzebnicka” ukazał się artykuł ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”- zasięg artykułu 280 osób.
 • 20.09.2016 – PSSE Świdnica, Zespół Szkół Strzegom – prelekcje z uczniami Technikum Handlowego na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli – zasięg 70 osób
 • 20.09.2016 – PSSE Trzebnica, Sklep Intermarche w Trzebnicy – punkt informacyjno-edukacyjny
 • 20.09.2016 – PSSE Ząbkowice Śl., Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ząbkowice Śl. – szkolenie na temat dopalaczy dla pedagogów i wychowawców „Dopalacze-czym są i jak działają”- zasięg 17 osób
 • 20-21.09.2016 – PSSE w Oleśnicy, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy – szkolenie dla pracowników Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, w tym: form i postaci występowania, sposobów dystrybucji i reklamy, wpływu na zdrowie i życie oraz instrumentów prawnych ograniczania ich dostępności – zasięg 15 osób
 • 21.09.2016 – PSSE Góra, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze – stoisko edukacji prozdrowotnej
 • 21.09.2016 – PSSE Trzebnica, Powiatowy Zespół Szkół – : wykłady, prezentacja filmu ,,STOP Dopalaczom”
 • 21.09.2016 – PSSE Świdnica, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Świdnica – prelekcja z uczniami na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli – zasięg 29 osób
 • 22.09.2016 – PSSE Lwówek Śląski, Zespół Szkół, Lubomierz – warsztaty edukacyjne – zajęcia z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, zasięg 62 osoby
 • 23.09.2016 – PSSE Świdnica, Gimnazjum Witolda Pileckiego w Świdnicy – prelekcja z uczniami gimnazjum na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli – zasięg 45 osób
 • 23.09.2016 – WSSE Wrocław, Dolnośląskie Centrum Medyczne we Wrocławiu – „Targi Zdrowia”, punkt informacyjno-edukacyjny
 • 28.09.2016 – PSSE Lwówek Śląski, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim – szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, personelu pomocniczego na temat „ Profilaktyka dopalaczy – czym są i jak działają?”- zasięg 23 osoby
 • 28.09.2016 – PSSE Trzebnica, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy – szkolenie dla pełnomocników burmistrzów ds. uzależnień, pracowników Ochotniczego Hufca Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka, funkcjonariuszy Straży Miejskiej na temat ,,Dopalacze czym są i jak działają”, zasięg 18 osób
 • 28.09.2016 – PSSE Wołów, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie – szkolenie dla pedagogów z terenu powiatu wołowskiego, zasięg 18 osób
 • 29.09.2016 – PSSE Świdnica, Zespół Szkół, Strzegom – prelekcja z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych –zasięg 68 osób
 • 30.09.2016 – PSSE w Oleśnicy, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Bierutowie – szkolenie pt. ,,Dopalacze – czym są i jak działają?” skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, zasięg 22 osoby
 • wrzesień 2016 – PSSE Jelenia Góra, Świetlice środowiskowe – rozmowy indywidualne, instruktaże,
 • wrzesień 2016 – PSSE Jelenia Góra, Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Jelenia Góra – rozmowy indywidualne, instruktaże