Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Zjawisko współuzależnienia

0

Zjawisko współuzależnienia

alkohol_4-8067319-4809026

Codzienne życie z osobą uzależnioną, może być sytuacją na tyle naruszającą zdolności przystosowawcze, że utrudnia bądź uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny. Te trudności przejawiają się w różny sposób w wielu obszarach życia.

Chcąc optymalnie przystosować się w relacji z uzależnionym członkiem rodziny, osoba (najczęściej żona, mąż) wypracowuje sobie taki wzorzec funkcjonowania, który pozwala na utrzymanie relacji z osobą uzależnioną i utrzymaniu równowagi w systemie rodzinnym.

Często ten proces przystosowania zachodzi kosztem zdrowia i sprawnego funkcjonowania członków rodziny. Współuzależnienie jest więc traktowane jako destrukcyjny sposób przystosowania się do trudnej życiowo sytuacji.

Osoba „współuzależniona” żyjąc w przewlekłym stresie związanym z uzależnieniem członka rodziny doświadcza często przykrych emocji, z którymi nie radzi sobie. doświadcza trudności w rozpoznawaniu i adekwatnym wyrażaniu uczuć oraz realizowaniu swoich potrzeb w konstruktywny sposób. Próbuje zrozumieć swoją sytuację, nadać znaczenie doświadczeniom aby podjąć jakąś aktywność. Czasami latami zaprzecza lub minimalizuje problem nadużywania alkoholu przez męza/zonę, często doszukuje się swojej winy w zachowaniach osoby uzależnionej, postanawia przejąć kontrolę nad życiem rodzinnym i wywierać wpływ na uzależnionego partnera wpadając w pułapkę zwiększania kontroli i przejmowania nadmiernej odpowiedzialności za zachowanie osoby uzależnionej. Metody te okazują się nieskuteczne i zwiększają cierpienie osoby „współuzależnionej” i innych członków rodziny osoby uzależnionej.

Rozwój współuzależnienia powoduje dysfunkcje w zakresie pełnienia ról życiowych. Relacje międzyludzkie mogą ulegać zmianom przejawiając się np. mniejszą liczba kontaktów społecznych, brakiem pomysłów na spędzanie wolnego czasu czy też izolowaniem się uniemożliwiając otrzymywanie wsparcia od innych.

Ze względu na złożoność mechanizmów adaptacyjnych leżących u podłoża przejawów współuzależnienia wskazane jest korzystanie z profesjonalnej pomocy celem redukcji nieadapacyjnego wzorca funkcjonowania oraz budowania korzystnych dla swego zdrowia zachowań i sposobów radzenia sobie w relacji z osobą uzależnioną.

Opracowanie na podstawie: Bętkowska-Korpała B, Ryniak J. Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji – perspektywa diagnozy klinicznej. Ter. Uzal. Współuzal. 2008b; (6): 11–15.

Fot.: © Photographee.eu – Fotolia.com

10.01.2014 dr Barbara Będkowska-Korpała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum