Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Profilaktyka w szkole

0

profilaktyka_asertywnosc-9461709-1252526

Mówiąc o “wychowaniu w trzeźwości” obejmujemy tym pojęciem wychowanie mające na celu życie wolne od alkoholu. Są to działania dla uczniów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej nakierowane na osiągnięcie bezpiecznego i zdrowego stanu, przeciwdziałającego występowaniu szkód związanych z alkoholem.

Rola nauczyciela

Nauczyciele powinni zajmować się problematyką spożywania alkoholu przez uczniów, gdyż picie alkoholu przez uczniów jest najczęściej występującym zachowaniem problemowym, szkoła jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i w grupie rówieśniczej oraz działalności zadaniowej uczniów, a więc ujawnia lub wyzwala trudności dzieci i młodzieży.Szkoła stanowi obszar konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia, wypełnia znaczną część aktywnego życia uczniów.

Oczekiwania rodziców

Z punktu widzenia rodziców szkoła jest terenem weryfikacji oczekiwań związanych z własnym dzieckiem – zarówno z postępami w nauce, jak i umiejętnościami współżycia w grupie. Pozwala na łatwy dostęp do środowiska oraz na sprawną organizację prowadzonych oddziaływań. Większość nauczycieli martwi się o przyszłość uczniów, a termin nauczyciel czy wychowawca zobowiązuje.

Nauczyciel wspiera rodziców

Każdy nauczyciel powinien pamiętać o hierarchii. Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Taki model jest możliwy do zastosowania, jeżeli rodzice traktują nauczycieli z szacunkiem i mają do nich zaufanie. Gdy nauczyciel wspiera rodziców, a nie z nimi walczy. Pomimo, że zawsze najważniejsze jest środowisko rodzinne, a z wiekiem dzieci coraz większego znaczenia nabiera środowisko rówieśnicze, to jednak szkoła ze wszystkimi nauczycielami, specyfiką podziału na klasy, ilością godzin spędzonych w szkole jest jednym z ważniejszych środowisk wychowawczych.

Nauczyciel jako wychowawca

Poza nauczaniem, niezbywalnym obowiązkiem nauczyciela jest również wychowanie uczniów, tzn. czuwanie nad prawidłowym rozwojem osobowości. Skuteczność pracy nauczyciela w dużej mierze zależy od integracji nauczania z wychowaniem, dzięki której wpływ pedagogiczny wywołuje jednocześnie różne jakościowo lecz wzajemnie wzmacniające się skutki.

Autorytet nauczyciela

Nauczyciel musi mieć autorytet (to słowo jest bardzo ważne w zawodzie nauczyciela), ale żeby efektywnie pracować z uczniami i osiągnąć w swej pracy rzeczywiste sukcesy, należy wypracować autorytet autentyczny.Autorytet formalny opiera się na przymusie, natomiast autorytet autentyczny opiera się na dobrowolności i przyzwoleniu. Jest jednakowy w przypadku każdego nauczyciela, natomiast autorytet autentyczny jest osobistą własnością, jest unikalny i wyłączny.

Fot.: © olly – Fotolia.com

02.02.2015 Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin