Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Alkohol a młodzież

0

alkohol_mlodziez-1719196-9887593

Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie.

Dzieci wzorują się na dorosłych

Nastolatkowie czerpią wzory picia alkoholu od dorosłych, dlatego to właśnie oni mają główny wpływ na kształtowanie się ich postaw, przekonań i zachowań. Od dorosłych zależy więc, jakich wyborów w kwestii alkoholu będzie dokonywać młodzież.

Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka

Organizm dziecka czy młodego człowieka różni się od organizmu człowieka dojrzałego. Młody organizm nadal rośnie i rozwija się. Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudnić uczenie się, zaburzyć zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci i młodzi ludzie nie poznali granicy bezpieczeństwa, a alkohol, choćby tylko jedno piwo, działa silniej u człowieka młodszego niż u dorosłego.

Po spożyciu alkoholu poważnemu zaburzeniu ulega zdolność oceny rzeczywistości, refleks i koordynacja ruchowa. Nawet po jednym piwie pływanie może okazać się niebezpieczne, jazda rowerem niemożliwa, a nauczenie się czegoś bardzo trudne. Młodzi ludzie są też mniej odporni na presję rówieśników – często robią coś tylko po to, aby wykazać się odwagą i zaimponować kolegom.

Motywy picia alkoholu:

  • “ucieczkowe” – w celu zapomnienia o kłopotach, zredukowania napięcia, poprawy nastroju i odprężenia się;
  • “społeczne” – np. dla towarzystwa, z uprzejmości, z jakiejś okazji;
  • “w poszukiwaniu przyjemności” – np. dla smaku alkoholu, czy z przekonania o zdrowotnych efektach jego działania.

Alkohol sposobem na ucieczkę od problemów

Dzieci wchodzące w wiek dojrzewania przechodzą jakby ponowne narodziny, a równocześnie przygotowują się do dorosłości.Najgorzej jednak wyglądają i najgorzej rokują przypadki tych młodych ludzi, którzy piją, aby uciec od rzeczywistości, zapomnieć o trudnych lub nierozwiązanych problemach, zmniejszyć lęk, zwrócić na siebie uwagę w domu lub szkole, sprowokować. Tacy nastolatkowie ponoszą większe ryzyko uwikłania się w problemy alkoholowe i szczególnie potrzebują pomocy.

Młode osoby uzależniają się szybciej

Na szybkość powstawania uzależnienia istotny wpływ wywiera stopień dojrzałości organizmu, a w szczególności ośrodkowego układu nerwowego (głównie mózgu). Znaczącą rolę odgrywa tu wiek, w  którym rozpoczyna się intensywne picie alkoholu. Pijąc intensywnie przed 20 rokiem życia, można uzależnić się już po kilku miesiącach, pomiędzy 20 a 25 rokiem życia potrzeba na to średnio około 3-4 lata, a po 25 roku życia okres uzależnienia się trwa kilka, a nawet kilkanaście lat.

Fot.: © patrickjohn71 – Fotolia.com

06.02.2015 Iwona Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Uzależnień Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin