Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Nowe substancje psychoaktywne – trudności w wykrywaniu

0

Nowe substancje psychoaktywne – trudności w wykrywaniu

drugs-1563806-7473370

Według raportu z 2014 roku przedawkowanie narkotyków jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności wśród młodych mieszkańców Europy. Mimo tego w ostatnich latach odnotowano postępy w zwalczaniu problemu narkomanii.

W dalszym ciągu problem narkomanii utrzymuje się w krajach północnej Europy, gdzie liczba zgonów związanych z przedawkowaniem w dalszym ciągu jest wysoka, a nawet ulega dalszemu wzrostowi. Rośnie liczba zgonów po zażyciu opioidów syntetycznych, zwłaszcza tych o dużej sile działania (fentanyli szczególnie w Estonii). Maleją natomiast wskaźniki umieralności po zażyciu heroiny. Ustalenie przyczyny zgonu w większości przypadków przedawkowania jest trudna ze względu na jednoczesne zażycie różnych substancji czynnych.

Na rynku narkotykowym pojawiają się ciągle nowe substancje psychoaktywne będące przyczyną zgonów, co wiąże się z trudnością ich wykrycia. Dodatkowo trudności w wykrywaniu substancji syntetycznych we krwi utrudnia ich duża siła działania przy bardzo niewielkich stężeniach. Duża siła działania substancji psychotropowych syntetycznych ma również znaczenia dla ich rozpowszechnienia bo już małe ich ilości można przekształcić na wiele dawek, co grozi łatwiejszym przedawkowaniem tych substancji. Ogólna liczba substancji psychoaktywnych, która są monitorowane przekroczyła liczbę trzystu. Najwięcej spośród zgłoszonych związków, bo już ponad 100 jest syntetycznymi antagonistami receptorów kannabinoidowych. Liczną grupę stanowią „inne” substancje psychoaktywne wymieniane poza pięcioma podstawowymi grupami. Fenetylaminy stanowią następną grupę, obok katynonów, a najmniej jest tryptamin i piperazyn.

W raporcie za 2013 rok podział substancji narkotycznych stał się dokładniejszy, zdefiniowano już dwanaście grup związków. W roku 2013 zgłoszono po raz pierwszy kolejnych 81 nowych substancji psychoaktywnych, z czego 29 było syntetycznymi kanabinoidami, 7 syntetycznymi katynonami, 14 fenyloetyloaminami, 7 było arylalkiloaminami, 5 opioidami, 2 benzodiazepinami. Pojedyncze substancje zakwalifikowano do grup piperazyn, tryptamin, aminoindan, arylcykloheksylamin i do połączonej grupy piperydyn i pirolidyn. Ponadto 12 substancji psychoaktywnych nie udało się przyporządkować do żadnej z grup.

Fot:© Creativa – Fotolia.com

Źródło:

1. „Europejski raport narkotykowy na rok 2014” , Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2014

18.03.2015 Jolanta Chmielewska-Badora, Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych IMW