Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Fazy zażywania środków odurzających

0

Fazy zażywania środków odurzających

fazy_narkotyk-4574411-7638925

Narkomania to problem wieloaspektowy – medyczny, psychologiczny, społeczny i kulturowy. W Polsce jest obecnie 60 000 narkomanów, tj. osób używających regularnie narkotyki, w świecie ponad pięćdziesiąt milionów osób używa jakiegoś rodzaju środka psychoaktywnego.

Według danych MONAR-u 70,0% osób, które zetknęły się z narkotykami, kończy na tzw. etapie ekstremalnym, uzależnia się 30,0%, z nałogu wychodzi tylko 20-30,0%. Do najbardziej popularnych nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce należą przetwory konopi indyjskich oraz w mniejszym stopniu amfetamina. Do zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku przyznało się 2,5% badanej populacji, kiedykolwiek w życiu – 7,1%; dla marihuany wskaźniki te wynosiły odpowiednio 2,4% oraz 6,6%.

Porównując wyniki dotyczące marihuany do używania jakiekolwiek narkotyku można stwierdzić, że sięganie po nielegalne substancje w Polsce wiąże się przede wszystkim z używaniem przetworów konopi. Ważne jest, aby poznać i uświadomić sobie fazy zażywania narkotyków, aby nie popaśc w uzależnienie. Fazy zażywania to inaczej poziomy intensywności kontaktu z narkotykami, od inicjacji, aż do uzależnienia.

Fazy zażywania od narkotyków:

1. Inicjacja – ten pierwszy etap uzależnienia od narkotyków dotyczy wszystkich osób, które chociaż raz spróbowały środka odurzającego.

2. Faza eksperymentalna – charakteryzuje się „próbowaniem” narkotyków. Etap eksperymentowania może zakończyć się całkowitym zerwaniem kontaktu z narkotykami. Część osób może poprzestać na jednokrotnym lub kilkakrotnym spróbowania danej substancji, inni mogą kontynuować swoje doświadczenie i wejść w kolejny etap uzależnienia od narkotyków

3. Faza używania narkotyku zwana nadużywaniem – w przypadku narkotyków, w ogóle nie można mówić o fazie używania, gdyż każde spróbowanie stanowi już nadużywanie narkotyków. Wejście w tą fazę użycia oznacza pojawienie się określonych konsekwencji przyjmowania narkotyków, a więc różnego rodzaju problemów w szkole, w pracy, w domu, w życiu rodzinnym czy osobistym. Etap ten przynosi wyłącznie negatywne konsekwencje. W tej fazie występują: obniżenie nastroju, smutek, zamykanie się w sobie, agresywność porzucenie dotychczasowych zainteresowań, zaniedbywanie nawyków higienicznych,

4. Faza uzależnienia od narkotyków – charakteryzuje się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę lub uniknąć przykrych objawów odstawienia.

Fot. © cutimage – Fotolia.com

Źródło:

  1. Szukalski B. NARKOTYKI – kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005,
  2. Jarema M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011,
  3. Sidorowicz S. (red.), Psychiatria – praktyczny przewodnik kliniczny, Urban & Partner, Wrocław 2010,
  4. Bilikiewicz A. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003,

09.11.2015 Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie