Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie

0

Najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie

narkotyki_pols-3018555-2358071

Około 230 milionów ludzi, czyli co 20 osoba, co najmniej raz zażyła nielegalne środki odurzające w 2010 roku – stwierdza Światowy Raport o Narkotykach 2012. Raport szacuje, że około 230 milionów ludzi, czyli 5 procent dorosłej populacji świata (w wieku od 15 do 64 lat) w 2010 roku co najmniej raz zażyła nielegalny środek odurzający.

Osoby, które mają problem z nadużywaniem narkotyków są w większości uzależnione od heroiny i kokainy. Takich osób jest około 27 milionów, co stanowi około 0.6 procent dorosłej populacji świata, czyli 1 na 200 osób jest uzależniona. Szacuje się, że na całym świecie cannabis zażywa pomiędzy 119 a 224 milionów ludzi. Europa jest największym odbiorcą żywicy konopi indyjskich (haszyszu). Interesujące na tle wyników światowych są analizy dotyczące Polski. Do najbardziej popularnych nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce należą przetwory konopi indyjskich i w znacznie mniejszym stopniu amfetamina. Do zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku przyznało się 2,5% badanej populacji, kiedykolwiek w życiu – 7,1%; dla marihuany wskaźniki te wynosiły odpowiednio 2,4% oraz 6,6%. Porównując wyniki dotyczące marihuany do używania jakiekolwiek narkotyku można stwierdzić, że sięganie po nielegalne substancje w Polsce wiąże się przede wszystkim z używaniem przetworów konopi.

Po narkotyki częściej sięgają mężczyźni w wieku 15-34 lat, osoby z wyższym bądź średnim wykształceniem. Więcej narkotyków zażywają mieszkańcy większych miast. Substancjami najczęściej zażywanymi przez uczniów były marihuana i haszysz. Do przyjmowania ich przyznało się w 2013 roku 40% badanych, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2010. Zażywanie leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza deklaruje obecnie co piąty uczeń (20%, jak w roku 2010). A jakie wyniki uzyskali dorośli Polacy? Po leki nasenne i uspokajające przyjmowane bez przepisu lekarza częściej sięgają kobiety, ze starszych grup wiekowych (powyżej 45 lat), mieszkanki wsi oraz mniejszych miejscowości, z wyższym bądź zawodowym wykształceniem. Po marihuanie i haszyszu, najbardziej rozpowszechnioną nielegalną substancją w Polsce jest amfetamina.

Amfetamina w dorosłej populacji Polaków jest najczęściej używanym stymulantem. W roku 2008 do eksperymentów z tą substancją przyznało się 9% uczniów, a w 2010 i 2013 roku – 7%. Marihuana stanowić będzie największe wyzwanie dla systemu pomocy. Mimo sprzeciwu wobec używania tego narkotyku w Polsce (78% za zakazem używania), wzrasta jego popularność, co może wiązać się ze wzrostem zapotrzebowania na leczenie. Według danych CINN z 2012r., co druga osoba, która po raz pierwszy w życiu zgłosiła się do leczenia zrobiła to z powodu problemów związanych z używaniem marihuany.

Fot.: © Africa Studio – Fotolia.com

Źródło:

  1. Malczewski, A. (2014). Młodzież a substancje psychoaktywne w: Grabowska i inni (2014). Sierosławski, J. (2011), Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież ̇ szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r.
  2. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii Global Report on Trafficking in Persons 2012UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIMEUNODCVienna 2012
  3. Raport Centrum Infromacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN) KRAJOWEGO Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2012

18.11.2015 Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie