Działania kampanijne marzec 2015 – województwo warmińsko-mazurskie – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

PrevNext Dobrostan psychiczny
Depresja okołoporodowa
Stan emocjonalny kobiety ciężarnej i położnicy wywiera wpływ na jej stan somatyczny i vice versa: zmiany fizyczne, w tym hormonalne, modyfikują procesy psychiczne. Kobiety w ciąży i po porodzie stają się bardziej podatne na stres, w tych okresach kil…

Czytaj dalej…

  • 03.03.15 – PSSE Ostróda, Rozgłośnia Radio “Zet Gold” w Ostródzie – Wywiad koordynatora powiatowego nt. kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”
  • 06.03.15 – PSSE Ostróda, Centrum Użyteczności Publicznej przy Starostwie Powiatowym w Ostródzie – Debata pod hasłem “Wolność to uświadomiona konieczność wyborów”
  • 16.03.15 – PSSE Nowe Miasto Lubawskie, Sala konferencyjna PSSE w Nowym Mieście Lubawskim – Szkolenie dotyczące kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” skierowane do pielęgniarek szkolnych oraz z gabinetów zabiegowych zakładów opieki zdrowotnej
  • 17.03.15 – PSSE Nidzica, Sala konferencyjna PSSE w Nidzicy – Szkolenie dotyczące kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dla pracowników ochrony zdrowia z terenu powiatu nidzickiego
  • 19.03.15 – PSSE Iława, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Iławie – Szkolenie organizowane w ramach kampanii “Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dotyczące kwestii zachowań ryzykownych kobiet w ciąży
  • 20.03.15 – WSSE Olsztyn, Sala konferencyjna WSSE w Olsztynie – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu “ARS, czyli jak dbać o miłość?” z powiatów braniewskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, kętrzyńskiego, nidzickiego
  • 27.03.15 – WSSE Olsztyn, Sala konferencyjna PSSE w Ełku – Szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu “ARS, czyli jak dbać o miłość?” z powiatów giżyckiego, oleckiego, ełckiego, piskiego, węgorzewskiego
  • do 31.03.15 – PSSE Lidzbark Warmiński, Sala konferencyjna PSSE w Lidzbarku Warmińskim – Szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej