Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Aceton, formaldehyd, cyjanowodór i inne składniki dymu tytoniowego

0

Aceton, formaldehyd, cyjanowodór i inne składniki dymu tytoniowego

tytoc584_maskigazowe-9023904-3992598

Według różnych źródeł w skład dymu tytoniowego wchodzi około 4 200 związków chemicznych oraz co najmniej kilkaset związków dotąd niezidentyfikowanych. Narażenie na dym tytoniowy może być rozpatrywane jako narażenie osób palących i tak zwaną ekspozycję środowiskową osób niepalących (palenie bierne).

W literaturze naukowej istnieje wiele dowodów na to, że obydwa rodzaje narażenia mają poważne konsekwencje zdrowotne. Są one skutkiem działania nie tylko nikotyny i substancji smolistych. Zaliczamy do nich między innymi: aceton, formaldehyd, cyjanowodór, metale ciężkie,

Aceton – jako substancja lotna bardzo dobrze wchłania się z dróg oddechowych, wywołując przy tym podrażnienie błony śluzowej i spojówek.

Formaldehyd – z uwagi na swoje działanie toksyczne został zaliczony do potencjalnych czynników rakotwórczych dla człowieka. Wywołuje podrażnienia błon śluzowych i spojówek.

Cyjanowodór – HCN – potocznie zwany kwasem pruskim, pochodzi ze spalania białek i aminokwasów zawartych w liściach tytoniu. Wchłania się przez śluzówki i skórę. Jego toksyczność wyraża się między innymi przez blokowanie szeregu enzymów oddechowych, oraz blokowanie ruchu rzęsek w nabłonku dróg oddechowych (tzw. działanie ciliotoksyczne).

Kadm – dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową, pokarmową (woda i pożywienie). Tym niemniej u osób palących narażenie na kadm jest wyższe niż u innych. Osoby palące 20 papierosów dziennie mają poziom tego metalu we krwi cztery razy wyższy niż u niepalących.

Ołów – toksyczne działanie tego metalu na organizm człowieka jest związane z jego akumulacją w układzie kostnym (uszkadza szpik kostny), nerkach, wątrobie, mięśniach i mózgu. Ołów uszkadza dodatkowo układ nerwowy.

Fot.:© fotorince – Fotloia.com

Źródło:

  1. Florek A. Co tkwi w dymie? Poradnik Aptekarski nr 6/2006
  2. Żołnierczuk – Kieliszek D. Palenie tytoniu a zdrowie w Kulik T.B., Pacian A Zdrowie Publiczne PZWL Warszawa 2014

03.11.2015 dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego , Uniwersytet Medyczny w Lublinie