Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Czy istnieje zdrowy papieros? Mity i fakty.

0

Czy istnieje zdrowy papieros? Mity i fakty.

tyton_18-1426450-6688669

Część palących sądzi, że niektóre rodzaje papierosów są zdrowsze niż pozostałe. W przekonaniu tym utrzymuje ich przemysł tytoniowy, który produkując papierosy z filtrem czy z niższą zawartością nikotyny i substancji smolistych sugeruje, że ich palenie może wywoływać mniejsze szkody zdrowotne. Sugerować to także miały napisy na opakowaniach papierosowych, które wmawiały palaczom, że palone przez nich papierosy są „lżejsze” (ang. light).

Ale także budowa papierosów, np. cienkich (ang. slim). Warto jednak wiedzieć, że kobiety palące te papierosy mogą również sądzić, że mogą w ten sposób schudnąć, gdyż inne tłumaczenie słowa „slim” to właśnie oznacza. Z kolei palacze papierosów mentolowych są przekonywani, że palenie tych papierosów odświeża! W ostatnich latach pojawiła się spora grupa palaczy, którzy sądzą, że palenie tzw. e-papierosów pomoże im w zaprzestaniu palenia. Wyniki najnowszych ogólnopolskich badań ankietowych pokazują, że najczęściej stosowaną przez palących Polaków metodą zaprzestania palenia jest właśnie palenie e-papierosów.

Badania naukowe dowodzą jednak, że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego ani „zdrowych” wyrobów tytoniowych. W dymie każdego papierosa znajduje się ponad 4 tys. związków chemicznych, w tym nie mniej niż 40-50 substancji rakotwórczych. Palenie papierosów lekkich, mentolowych lub „slimów” nie zmniejsza istotnie ryzyka zachorowania na raka płuca, m.in. dlatego, że palacze tego rodzaju papierosów często głębiej się zaciągają dymem tytoniowym lub palą więcej papierosów niż gdy palili papierosy z większą ilością nikotyny. Nie ma też dowodów, że palenie tych papierosów zmniejsza ryzyko zachorowania na inne nowotwory, nienowotworowe choroby płuc lub choroby sercowo-naczyniowe. Badania toksykologiczne dowodzą, że papierosy mentolowe mogą zawierać więcej (w porównaniu z innymi produkowanymi fabrycznie papierosami) silnie rakotwórczych nitrozoamin. Udowodniono także, że niewielka ilość mentolu, która ulega spaleniu uczestniczy w powstawaniu benzo[a]pirenu i benzenu, innych substancji inicjujących proces nowotworowy w organizmie człowieka. Na skutek głębokiego zaciągania się dymem tytoniowym palacze papierosów lekkich częściej zapadają na raka wnęki płuc, który trudniejszy jest do wyleczenia niż rak odoskrzelowy. Palenie lub używanie w innej formie każdego produktu tytoniowego, także tych „zdrowszych” papierosów, zawierającego nikotynę prowadzi do uzależnienia, również farmakologicznego, co utrudnia zaprzestanie palenia i wydłuża czasokres ekspozycji na dym tytoniowy. Niektóre substancje dodawane do tytoniu, np. związki azotu mogą zwiększać uzależniające właściwości nikotyny, a substancje zapachowe i smakowe, w tym mentol oddziałują na zmysły palacza, przyczyniając się do wzmocnienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia. W przypadku e-papierosów nie dysponujemy do dzisiaj wynikami badań, które by dowodziły, że są one nietoksycznym i skutecznym środkiem odwykowym. De facto, nigdzie na świecie nie zostały jak dotąd zarejestrowane jako lek stosowany w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Warto też zaznaczyć, że część palaczy, która używa e-papierosów równocześnie pali papierosy tradycyjne. Unia Europejska, w celu ochrony zdrowia swoich obywateli, zakazała już umieszczania na paczkach papierosów napisów „light” lub „mild”, a od roku 2020 chce wprowadzić zakaz produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych. E-papierosy mają zaś być uznane, jeśli inaczej nie zdecyduje ustawodawstwo krajowe, za wyrób tytoniowy i objęte ograniczeniami, które wyrobów tych dotyczą, np. zakazem palenia w miejsca publicznych.

Zalecane piśmiennictwo:

  1. German Cancer Research Center (DKFZ). Increased Health Hazards due to Additives to Tobacco Products – Consequences for Product Regulation. DKFZ, Heidelberg 2005.
  2. International Agency for Research on Cancer (IARC). A Review of Human Carcinogens: Personal Habits and Indoor Combustions. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 100E. IARC, Lyon 2012.
  3. US Department of Health ad Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA, 2004.
  4. U.S. Department of Health and Human Services (US DHHS), Risks Associated with Smoking Cigarettes with Low Machine-Measured Yields of Tar and Nicotine. Smoking and Tobacco Control Monograph No. 13, U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute (NIH Pub. No. 02-5074), Bethesda, MD 2001
  5. Zatoński W, Zatoński M, Przewoźniak K. Health improvement in Poland is contingent on continued extensive tobacco control measures. Ann Agric Environ Med 2013;20(2):405-11.

Fot.: © Remains – Fotolia.com

08.04.2014 Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie