Zdrowie w ciąży – strona o uzależnieniach – Zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Europie

0

Zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Europie

papierosy_duzo-4720089-1355330

Całkowity zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu jest jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież. Światowa Organizacja Zdrowia uważa go za kompleksowy, jeśli wprowadzony jest w telewizji, radio, w prasie, na bilbordach, a także w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych. Niestety, narzędzie to należy do najsłabiej wprowadzonych w życie i przestrzeganych na świecie.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2010 r. wprowadzono go w krajach, które obejmują jednie 6% populacji świata. W Europie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Niemniej, nawet w Europie zakaz wszelkich form bezpośredniej i pośredniej reklamy tytoniu został wprowadzony jedynie w dwóch krajach – Czarnogórze i Norwegii. W największej liczbie krajów (37) zakaz ten został wprowadzony w telewizji, radio, prasie i niektórych innych mediach (np. na bilbordach czy w Internecie), ale nie dotyczy wszystkich form reklamy, promocji lub sponsorowania tytoniu.  W Monako zakaz ten obowiązuje tylko w telewizji, radio i prasie, a w Andorze, Armenii, Austrii, Gruzji, Rosji i Szwajcarii zdecydowano się go wprowadzić tylko w niektórych mediach.

Zróżnicowany jest też stopień przestrzegania obowiązującego w danym kraju zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu. Według oceny ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia najlepiej zakaz ten jest przestrzegany w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czarnogórze, Danii, Finlandii, w Hiszpanii, Islandii, Irlandii, na Łotwie, w Macedonii, Norwegii, San Marino, San Marino, Słowacji, Szwecji, w Wlk. Brytanii i we Włoszech.

Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym wprowadzono łączny zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu. Przez wiele lat należała do nielicznych, w których wprowadzono przepisy zabraniające sponsorowania tytoniu w każdej formie, także sponsorowania mediów i partii politycznych przez firmy tytoniowe. Niestety, zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu nie dotyczył w Polsce wszystkich nośników reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, był słabo monitorowany, a w ostatnich latach także coraz częściej nieprzestrzegany, w szczególności w punktach sprzedaży oraz w wyniku sponsorowania różnych mediów i instytucji przez firmy tytoniowe. Pozytywną zmianą jest natomiast objęcie tym zakazem Internetu, choć poziom jego przestrzegania jest niedostateczny. Problemem w Polsce jest także brak systemu monitorującego przestrzeganie zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu.

Fot.:© demango23 – Fotolia.com

Zalecana literatura:

  1. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011. Warnings about the dangers of tobacco. World Health Organization, Geneva 2011
  2. Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2010 in Europe. Association of European Cancer Leagues, Brussels 2010. Dostępne na stronie internetowej: http://www.ensp.org/sites/default/files/TCS_2010_in_Europe_FINAL.pdf World Health Organization
  3. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. World Health Organization, Geneva 2009 http://www.smokefreepartnership.eu/smokefreemap
  4. Zatoński W. Democracy and Health. Tobacco Control in Poland. In: de Beyer J, Brigden LW, eds. Tobacco Control Policy. Strategies, Successes and Setbacks. The World Bank, Washington, DC 2003:97-120
  5. Zatoński W, Zatoński M, Przewoźniak K. Health improvement in Poland is contingent on continued extensive tobacco control measures. Ann Agric Environ Med 2013; 20: 405–11

12.02.2015 Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii – Instytyt w Warszawie