State of art in Prenatal Cardiology for 2015

0
Rate this post

From prenatal diagnosis to discharge neonate from the hospital
Od diagnostyki prenatalnej do wypisu dziecka ze szpitala.
Polish Ultrasound Society – Strona Główna

Section of Echocardiography & Prenatal Cardiology

Association for Prenatal Cardiology Development

Lodz, Poland, October 10th, 2015

Scientific program Prof. M. Respondek-Liberska & M. Słodki Assoc. Prof.

9:00 – 9:20 Otwarcie konferencji/Opening ceremony – Prof. M. Banach, Prof. M. Respondek-Liberska, M. Słodki Assoc. Prof.
9:20 – 11:15
SESSION I: Pannel discussion part I: prenatal cardiologist (Prof. M. Respondek-Liberska), obstetricians ( Prof. J.Sikora), cardiologists (J.Moll), cardiosurgeries (Prof. J. Moll), surgeries (Prof. A. Piaseczna-Piotrowska)

9:20 – 9:40 Fetal heart defects –the weakest point in prenatal screening – Prof. R. Achiron (Israel, Tel Hashomer)
9:40 – 10:10 Pojedyncza komora współczesne aspekty i perspektywy/Single ventricle current considerations and expectations – Prof. E. Malec – (Germany, Munster)
10:10- 10:30 Treatment of spina bifida in XXI century – Prof. T. Kohl (Germany, Giessen)
10:30 – 10:45 Guzy serca u płodu i współpraca europejska w leczeniu stwardnienia guzowatego/Fetal heart tumors and European collaborative effect of tuberous sclerosis treatment – Prof. S. Jóźwiak , dr J.Borkowska (Poland, Warsaw)
10:45 – 11:00 Noworodek z wrodzoną chorobą serca współwystępującą z wadą pozasercową/Neonate with congenital heart disease coexisting with extracardiac malformation – Prof. I. Maroszyńska; dr O.Fałek; dr K.Fortecka (Poland, Lodz)
11:00-11:15 Discussion/Dyskusja
11:15 – 11:45 coffee
11:45 – 13:30
SESSION II: Pannel discussion part II: prenatal cardiologist (Prof. R. Achiron) prenatal surgeries (Prof. T. Kohl), obstetricians (Prof. Z. Pietrzak, M.Dubiel), cardiosurgeries (Prof. E. Malec)

11:45 – 12:00 Czy jest jakaś nadzieja dla najcięższych wad serca u płodów?/Is there any hope for the most severe fetal heart defects? – Prof. M. Respondek-Liberska
12:00 – 12:15 Maternal hyperoxygenation in congenital heart disease – Prof. T. Kohl (Germany)
12:15 – 12:30 Krytyczna wrodzona wada serca z punktu widzenia położnika i neonatologa /Critical congenital heart disease for obstetrician and neonatologist – Dr hab. M. Słodki
12:30 – 12:45 Wrodzona wada serca wymagająca wdrożenia pilnej I planowej procedury kardiologicznej/Congenital heart disease requiring immediate and planned invasive cardiac procedures – Prof. T. Moszura (Lodz)
12:45 – 13:00 Porównanie rezultatów planowych operacji kardiochirurgicznych poprzedzonych diagnostyką prenatalną i bez diagnostyki prenatalnej/Planned cardiac surgery results after prenatal diagnosis and without prenatal diagnosis – does it make any difference? – Prof. J. Moll (Poland, Lodz)
13:00 – 13:15
Noworodki z wrodzona wadą serca wymagające operacji chirurgicznej/ Neonates with congenital heart disease requiring paediatric surgery – Prof. A. Piaseczna-Piotrowska (Poland, Lodz)

13:15 – 13:10 Discussion / Dyskusja
13:30 – 14:30 lunch
14:30 – 16:00
SESSION III: Pannel discussion part III: neonatologist ( J.Rudnicki) obstetricians (Prof. H. Huras, M.Słodki), cardiologists (T.Moszura), intensive care unit (Prof. Wojciech Krajewski)

14:30 – 14:45
Perinatal management is prenatal diagnosis of transposition of the great arteries – Andrii Kurkevych (Kijev,Ukraine)

14:45 – 15:00
AS I PS jako najcięższa, pilna i planowa wrodzona wada serca: współpraca pomiędzy położnikiem, neonatologiem I kardiologiem/AS and PS: as a severest, urgent and planned congenital heart disease: obstetrician, neonatal and cardiologist management – Dr P. Dryżek (Lodz. Poland)

15:00 – 15:15
HLHS jako najcięższa, pilna i planowa wrodzona wada serca: współpraca pomiędzy położnikiem, neonatologiem i kardiologiem/HLHS: as a severest, urgent and planned congenital heart disease: obstetrician, neonatal and cardiologist management – Dr J. Płużańska (Lodz. Poland)

15:15 – 15:30
AVC planowa wrodzona wada serca : współpraca pomiędzy położnikiem, neonatologiem I kardiologiem/AVC : planned congenital heart disease: obstetrician, neonatal and cardiologist management. – Dr M. Soroka (Plock, Poland)

15:30 – 15:45
Wrodzona wada serca I zespoły genetyczne – współpraca położnika, neoantologa i kardiologa/CHD and genetic disorder: obstetrician, neonatal and cardiologist management – Dr H. Moczulska (Lodz. Poland)

15:45 – 16:00
Rola genetyka w perinatalnej opiece hospicyjnej-doświadczenia własne/The role of genetics in perinatal hospice care-own experience – Dr A. Stembalska

16:00 – 16:15
Płód i noworodek z wrodzona wadą serca/Fetus and neonate with CHD – Fundacja Serce Dziecka

16:15 – 16:30 Discussion / Dyskusja
16:30 Certificates & Good bye

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj