Halucynogeny – grzyby halucynogenne – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 11 styczeń 2014 psychoaktywne_2-3733765-4072519

Spośród 5.000 odmian grzybów znanych przez człowieka – około 80 odmian posiada właściwości psychoaktywne, cześć występuje na terenie Polski. Spożywane są w celach narkotycznych lub w wyniku pomyłki. Grzyby halucynogenne niezależnie od gatunku powodować mogą takie zatrucia jak: halucynacje, uczucie błogostanu lub psychozę, zmiany percepcyjne i nowy sposób postrzegania świata, anergia lub nadmierne pobudzenie, zaburzenia ze strony układu trawiennego.

Zewnętrzne oznaki używania grzybów halucynogennych

  • Zachowanie odurzonego może mieć bardzo różny charakter od spokojnego i przygaszonego do stanów silnego rozdrażnienia, a nawet wściekłości.
  • Wszystkie zmysły są bardzo wrażliwe, a w szczególności słuch i wzrok.
  • Normalne oświetlenie staje się nie do zniesienia, najsłabsze dźwięki są wychwytywane, drobne przedmioty przybierają przybierają ogromne rozmiary stając się przeszkodami nie do przebycia.

Objawy użycia grzybów halucynogennych

  • gadatliwość i wesoły nastrój,
  • silne halucynacje,
  • prowadzenie rozmów z wyimaginowanymi osobami,
  • wyostrzenie zmysłów wzroku i słuchu.

Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwa

Mimo że zawarte w opisywanych grzybach substancje nie niosą niebezpieczeństwa powstania uzależnienia fizycznego i niemożliwy jest rozwój tolerancji – istnieje jednak, podobnie jak w przypadku innych halucynogenów, pewne niebezpieczeństwo uzależnienia psychicznego.

“Eksperymentów” z grzybami nie powinny na pewno podejmować osoby o niestabilnej psychice i skłonne do reakcji psychotycznych. W takich przypadkach szok spowodowany uwolnieniem ukrytych psychoz może doprowadzić do długotrwałego urazu psychicznego.

Używanie tych środków jest ryzykownym balansem na krawędzi zdrowia psychicznego stanowczo odradzanym zwłaszcza osobom niedojrzałym psychicznie i emocjonalnie, osobom o skłonnościach do depresji bądź paranoi.

Osobnym problemem jest regularne odurzanie się grzybami, czasami jeszcze przyjmując i inne narkotyki. Tego typu zachowania muszą zakończyć się tragicznie; w najlepszym przypadku – załamaniem psychicznym.

Z uwagi na dużą toksyczność istnieje szczególne zagrożenie dla takich organów jak nerki i wątroba.

Fot.: © kavafolio – Fotolia.com