Halucynogeny – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Maciej Zygo, MONAR Lublin Data publikacji: 13 styczeń 2014 psychoaktywne_3-9360461-5031114

Substancje psychozomimetyczne lub halucynogenne, to grupa psychoaktywnych związków chemicznych, charakteryzująca się wywoływaniem halucynacji, zmian percepcji oraz w rzadkich przypadkach zaburzeń psychotycznych. Substancje halucynogenne stały się popularne w latach 60. XX wieku, głównie w środowiskach związanych z ruchem hipisów.

Większość halucynogenów jest dobrze przyswajana w przewodzie pokarmowym, jednakże mogą być także absorbowane poprzez inhalacje, palenie i drogę dożylną.

Tolerancja na efekty działania halucynogenów rozwija się bardzo szybko, w ciągu 3–4 dni stałego przyjmowania substancji. Równie szybko efekt ten cofa się w ciągu 4–7 dni.

Osoby używające halucynogenów mogą rozwinąć uzależnienie psychiczne od epizodów halucynacji. Przyjmowanie halucynogenów nie powoduje fizycznych objawów zespołu abstynencyjnego.

Podział:

 • Psychodeliki, np. LSD, grzyby halucynogenne, meskalina – opisane w oddzielnych artykułach,
 • Dysocjanty np. Ketamian , Fencyklidyna, Dekstrometorfan, podtlenek azotu,
 • Delirianty np. Dimenhydrynat, Difenhydramina, Atropina, Skopolamina,
 • Inne: Marihuana, Haszysz.

Dysocjanty jest to grupa narkotyków, zaliczanych do halucynogennych powodujących bardzo silne efekty jak depersonalizacja, uczucie przebywania poza ciałem (OOBE-out of body experience), absolutne znieczulenie.

OOBE (lub OBE) (ang. out of body experience) – dosłownie: doświadczenie poza ciałem.

Objawia się wrażeniem czasowego opuszczenia i egzystowania niezależnie od swego fizycznego ciała.

W OOBE ma się wrażenie poruszania się, dokonywania obserwacji i komunikowania z innymi istotami inteligentnymi podczas gdy ciało osoby podlegającej temu wrażeniu jest rozluźnione lub śpi.

Przykłady Dysocjantów:

 • ketamina (lek używany w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego),
 • fencyklidyna (PCP) – Umiarkowana ilość środka może wywołać uczucie oziębłości i obojętności wobec otoczenia bądź poczucie siły i niewrażliwość. Może ponadto spowodować odrętwienie i zakłócenie mowy oraz uniemożliwić koordynację ruchów,
 • dekstrometorfan – Działa ośrodkowo, tłumiąc suchy kaszel w zapaleniu gardła, oskrzeli czy krtani. W niższych dawkach narkotycznych powoduje pobudzenie i halucynacje przy zamkniętych oczach, przy wyższych może powodować wrażenia całkowitego oderwania od ciała (depersonalizacja). Powoduje także niezborność (ataksję), zaburzenia równowagi, kłopoty z mówieniem i opóźnienie reakcji. W przypadku przedawkowania może dojść do depresji układu oddechowego i śmierci,
 • salvinorin A,
 • podtlenek azotu.

Podtlenek azotu dawniej nazywany był gazem rozweselającym:

 • bezbarwny, niepalny gaz o słabej woni i słodkawym smaku,
 • jest nadal powszechnie wykorzystywany jako jeden ze składników znieczulenia ogólnego złożonego,
 • w mieszaninie z tlenem w stężeniu do 70% jest nośnikiem innych gazów anestetycznych,
 • ma działanie przeciwbólowe, znacznie zaś mniejsze nasenne.

Długotrwałe użycie dużych ilości może prowadzić do objawów podobnych, jak przy niedoborze witaminy B12 – anemii i neuropatii. Objawy użycia mogą również przypominać stan zatrucia alkoholowego.

Fot.: © I.M.Redesiuk – Fotolia.com