Harmonogram – Zdrowiewciazy.pl – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0
Rate this post
 • 10 dla 1000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, ginekologów, neonantologów i medycyny pracy oraz położnych, w zakresie działań profilaktycznych,
 • 17 dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
 • 49 dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • program edukacyjny w wybranych zakładach pracy,
 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • działania edukacyjno-interwencyjne podejmowane przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne, skierowane do pacjentek w ciąży.
 • konferencja prasowa inaugurująca i podsumowująca kampanię społeczną,
 • konferencja naukowa,
 • kampania społeczna – organizacja eventów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • kampania prozdrowotna w mediach.
 • monitorowanie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży przez lekarzy ginekologów,
 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • zdrowiewciazy.pl – główna strona projektu – działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie. Zbiór materiałów badawczych i edukacyjnych dla wszystkich grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w okresie prenatalnym oraz kobiet w ciąży,
 • szkolenia.zdrowiewciazy.pl – platforma e-learningowa – szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,
 • e-stawiamnazdrowie.pl – strona informacyjno-edukacyjna dla młodzieży,
 • e-zdrowiewpracy.pl – strona informacyjno-edukacyjna dla pracodawców i pracowników.