II posiedzenie Komitetu Sterującego – Zdrowie w ciąży – uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków

0

Magdalena Pawlak, Główny Inspektorat Sanitarny Data publikacji: 29 listopad 2012

Projektu “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinasowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 28 listopada 2012 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach Projektu.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Realizującej – pracownicy Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz Departamentu Prawnego, przedstawiciele Instytucji Partnerskich oraz zaproszeni goście z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej oraz Instytucji Pośredniczącej – Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Protokół z II posiedzenie Komitetu Sterującego.