Wykonywanie uprawnień zastępczych w przypadku bezczynności

0
Rate this post

Przejdź do strony

Dekret ministerialny nr 13 z dnia 25 stycznia 2022 r. * – zarejestrowany przez Trybunał Obrachunkowy w dniu 14 lutego 2022 r. pod nr. 299 i opublikowane w G.U. Seria ogólna nr. 60 z dnia 12 marca 2022 r. – określił identyfikację jednostek organizacyjnych nieogólnego szczebla zarządzania w Sekretariacie Generalnym i Dyrekcji Generalnej wraz z ich kompetencjami. Widoczna jest tutaj nowa artykulacja.

Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw 23 marca 2022 r. wspólnie wszczęto procedury orzekania o powierzeniu stanowisk kierowniczych innych niż ogólne. Aż do określenia tych samych procedur przydziału, każde nowe biuro generalnego szczebla kierowniczego korzysta z istniejących wcześniej biur kierowniczych innych niż ogólne, w związku z przeważającymi kompetencjami tego samego.

* W dekrecie ministerialnym n. 13 dnia 25 stycznia 2022 r. przez zwykłą literówkę, art. 14 należy rozumieć jako art. 13.

Medale Zasłużony dla Zdrowia Publicznego i Zasłużony dla Zdrowia Publicznego

 • Insygnia
 • Źródła regulacyjne (Pdf)
 • listy uhonorowanych
 • Złoty medal
 • Srebrny medal
 • Brązowy medal
 • Certyfikat zasługi

Tło

Przyznanie nagród zdrowotnych następuje dekretem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Stałej Komisji Centralnej, właściwej do zbadania przyczyn merytorycznych stanowiących przesłankę do samego przyznania po wstępne dochodzenie przeprowadzane z reguły przez właściwe prefektury.

Oceny tytułów zasłużonych dokonuje Komisja powołana przez Ministra Zdrowia pod przewodnictwem Radnego Stanu, w skład której wchodzą Sekretarz Generalny Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor Generalny Wyższego Instytutu Zdrowia, Dyrektor Generalny Służby Medycznej oraz Dyrektora Generalnego Służby Weterynaryjnej Ministerstwa Zdrowia przez trzech generałów medycznych, po jednym dla każdej Siły Zbrojnej.

Sekretarz Komisji jest urzędnikiem Ministerstwa Zdrowia

Skład tej Komisji, mającej siedzibę przy Ministerstwie Zdrowia, reguluje obecnie dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z dnia 25 października 1946 r., sygn. 344, ze zmianami wprowadzonymi Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 17 maja 1952 r., sygn. 637.

Medal Zasłużony dla Zdrowia Publicznego Zasłużony dla Zdrowia Publicznego
Ustawodawstwo odniesienia

 • Dekret królewski 28.08.1867 n. 3872
 • Dekret królewski 25.02.1886 n.o. 3706
 • Dekret ustawodawczy 25.11.1915 n. 1711
 • Dekret ustawodawczy 18.05.1916 n. 624

Struktura

sekretarz-komisji-jest-urzednikiem-ministerstwa-zdrowiaPrzypisuje się je osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się w przypadku poważnych epidemii lub poważnych katastrof lub które dokonały ważnych darowizn.
Klasy lub stopnie

Złoty, Srebrny, Brązowy Medal i Dyplom Zasługi

 1. Na zasługi zdrowia publicznego
 2. Ustawodawstwo odniesienia
 3. Dekret ustawodawczy 07.07.1918 n. 1048
 4. Dekret Królewski 25.11.1929 nr. 2193
 5. Struktura

Nadawane są one osobom fizycznym lub podmiotom, które świadczyły usługi w sektorze zdrowia publicznego za pomocą znacznych darowizn lub usług w okolicznościach innych niż przewidziane dla Zasłużonych dla Zdrowia Publicznego.
Klasy lub stopnie

4: Złoty, Srebrny, Brązowy Medal i Dyplom Zasługi

Metody wpłat Dekret Prezydenta RP na wniosek Ministra Zdrowia. Insygnia opisane w podpisie Medal Zasłużony Zdrowia Publicznego.

 • Konstytucja
 • Światowej Organizacji Zdrowia

Podpisano w Nowym Jorku 22 lipca 1946 r.Zatwierdzony przez Zgromadzenie Federalne 19 grudnia 19462 r.Dokumenty ratyfikacyjne złożone przez Szwajcarię 29 marca 1947 r. Weszło w życie 7 kwietnia 1948 r. 1 RU 1948 976; BBl 1946 III 703 wyd. niemiecki, FF 1946 III 675 wyd. frank.

2 Art. 1 DF z dnia 19 grudnia. 1946 (RU 1948 975)

Państwa uczestniczące w niniejszej Konstytucji oświadczają:

 1. zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych3, na której opiera się szczęście narodów, ich harmonijne stosunki i ich bezpieczeństwo, są następujące zasady:
 2. Opieka zdrowotna to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego i nie polega tylko na braku choroby czy ułomności.
 3. Posiadanie możliwie najlepszego stanu zdrowia jest podstawowym prawem każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, poglądy polityczne, stan ekonomiczny czy społeczny.
 4. Zdrowie wszystkich narodów jest podstawowym warunkiem światowego pokoju i bezpieczeństwa; zależy to od jak najściślejszej współpracy między jednostkami i między państwami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj