Wyniki osiągnięte przez każde państwo w zakresie poprawy i ochrony opieki zdrowotnej są cenne dla wszystkich.

0
Rate this post

Różnice w różnych krajach w zakresie poprawy zdrowia i walki z chorobami, zwłaszcza chorobami zakaźnymi, stanowią zagrożenie dla wszystkich.Zdrowy rozwój dziecka ma fundamentalne znaczenie; niezbędne dla tego rozwoju jest nastawienie do życia w harmonii ze środowiskiem w pełni przeobrażonym.

Aby osiągnąć najwyższy poziom zdrowia, konieczne jest udostępnienie wszystkim narodom wiedzy zdobytej w naukach medycznych, psychologicznych i pokrewnych.

Oświecona opinia publiczna i aktywna współpraca publiczna mają ogromne znaczenie dla poprawy zdrowia narodów.Rządy są odpowiedzialne za zdrowie swoich narodów; mogą sprostać tej odpowiedzialności tylko poprzez podjęcie odpowiednich środków zdrowotnych i społecznych.

 1. Uznając te zasady oraz w celu współpracy między sobą i ze wszystkimi w celu poprawy i ochrony zdrowia wszystkich narodów, Wysokie Umawiające się Strony,
 2. zaakceptować tę konstytucję i tym samym ustanowić Światową Organizację Zdrowia jako specjalną organizację Narodów Zjednoczonych.

Głowa I Końca

Art. 1

Celem Światowej Organizacji Zdrowia (zwanej dalej Organizacją) jest doprowadzenie wszystkich narodów do jak najwyższego stanu zdrowia.
Rozdział II o funkcjach

Art. 2

 • Aby osiągnąć swój cel, Organizacja pełni następujące funkcje:
 • Działa jako organ kierujący i koordynujący w dziedzinie zdrowia dzieła o charakterze międzynarodowym;
 • nawiązuje i utrzymuje efektywną współpracę z ONZ, ze specjalnymi instytucjami, z rządowymi administracjami zdrowia, z grupami zawodowymi, jak również z innymi organizacjami, które mogłyby wziąć pod uwagę;
 • Pomóż rządom, jeśli zostaną o to poproszone, wzmocnić ich usługi zdrowotne;

Zapewnia odpowiednią pomoc techniczną oraz, w pilnych przypadkach, niezbędną pomoc, jeśli rządy o nią poproszą lub jeśli ją przyjmą;I)Zapewnia lub pomaga w zapewnieniu, na żądanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, usług zdrowotnych i pomocy szczególnym grupom ludności, na przykład ludności terytoriów objętych ochroną;

Ustanawia i utrzymuje służby administracyjne i techniczne uważane za niezbędne

W tym służby epidemiologiczne i statystyczne; Stymuluje i promuje rozwój działań mających na celu tłumienie chorób epidemicznych, endemicznych i innych; Promować, w razie potrzeby, odwołując się do innych instytucji specjalnych, podejmowanie środków zapobiegających szkodom spowodowanym wypadkami;

W razie potrzeby, odwołując się do innych instytucji specjalnych, sprzyja poprawie żywienia, rehabilitacji domów, instalacji sanitarnych, jak najlepszemu wykorzystaniu przerw na odpoczynek, poprawie warunków ekonomicznych i pracy oraz wszystkich innych czynników higieny środowiska ;

Promowanie współpracy między grupami naukowymi i zawodowymi, które przyczyniają się do postępu w zdrowiu;

Proponuje konwencje, porozumienia i przepisy, wydaje zalecenia dotyczące międzynarodowych zagadnień zdrowotnych oraz wykonuje zadania, które w związku z tym można przypisać Organizacji i są zgodne z jej celem;

 • ustanawia-i-utrzymuje-sluzby-administracyjne-i-techniczne-uwazane-za-niezbedneSprzyja rozwojowi działań na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia matki i dziecka oraz ich postawy do życia w harmonii ze środowiskiem w pełni przeobrażonym;
 • Sprzyja wszystkim czynnościom z zakresu higieny psychicznej, zwłaszcza czynnościom, które odnoszą się do nawiązywania harmonijnych relacji między mężczyznami;
 • Stymuluje i kieruje badaniami w dziedzinie zdrowia;
 • promuje poprawę standardów nauczania i szkolenia w zawodach medycznych, medycznych i pokrewnych;

Studiuje i rozpowszechnia, w razie potrzeby, odnosząc się do innych specjalnych instytucji, techniki administracyjne i społeczne związane z higieną publiczną oraz profilaktyczną i terapeutyczną opieką medyczną, w tym usługami szpitalnymi i zabezpieczeniami społecznymi;

Udziela wszelkich informacji, porad i pomocy dotyczących zdrowia;

 1. Sprzyja kształtowaniu się wśród narodów oświeconej opinii publicznej we wszystkich problemach zdrowotnych;W razie potrzeby ustala i dokonuje przeglądu międzynarodowej nomenklatury chorób, przyczyn zgonów i metod higieny publicznej;
 2. Jednolite, w miarę potrzeby, metody diagnozy;
 3. Rozwijać, ustanawiać i zachęcać do przyjmowania międzynarodowych norm dotyczących produktów spożywczych, biologicznych, farmaceutycznych i podobnych;
 4. Na ogół podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby osiągnąć cel przydzielony Organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj