DEKRET PODATKOWY

0
Rate this post

Pilne środki w sprawach gospodarczych i podatkowych w celu ochrony pracy i na potrzeby nieodkładane (dekret z mocą ustawy)

Rada Ministrów, na wniosek Prezydenta Mario Draghi, Ministra Gospodarki i Finansów Daniele Franco, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Andrei Orlando, Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Luigi Di Maio, Ministra „Interno Luciana Lamorgese, Minister Obrony Lorenzo Guerini oraz Minister ds.

Rodziny i Równych Szans Elena Bonetti, przyjęli dekret z mocą ustawy zawierający „pilne środki w sprawach gospodarczych i fiskalnych w celu ochrony zatrudnienia i potrzeb, których nie można odkładać”.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Dekret ingeruje w szereg środków dotyczących świata pracy, poczynając od bezpieczeństwa w miejscu pracy: zatwierdzone przepisy w rzeczywistości umożliwią skuteczniejszą interwencję w przypadku przedsiębiorstw, które nie stosują się do środków zapobiegawczych lub wykorzystują nielegalnych pracowników.

Celem jest zachęcenie i uproszczenie działalności nadzorczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz większa koordynacja podmiotów kompetentnych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów zapewniających profilaktykę. Przepis ten interweniuje zatem w pierwszej kolejności ze zmianami do dekretu ustawodawczego 81/2008 w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Praca nielegalna, tym niższy próg zawieszenia działalności gospodarczej

Zmieniają się również warunki niezbędne do podjęcia środka zapobiegawczego w celu zawieszenia działalności gospodarczej dotkniętej naruszeniami: 10%, a nie 20% „niezgłoszonych” pracowników obecnych w miejscu pracy.

Do przyjęcia środka, który natychmiast zacznie obowiązywać w obliczu poważnych naruszeń prewencyjnych, nie jest wymagana „recydywa”. Nowa dyscyplina środka zapobiegawczego przewiduje również, że przedsiębiorstwo będące odbiorcą środka nie może zawrzeć umowy z administracją publiczną na cały okres zawieszenia.

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa, trwa zaostrzanie sankcji

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje się wstrzymanie działalności – jak wspomniano – nawet bez konieczności powtarzania wykroczeń.

W celu wznowienia produkcji konieczne jest nie tylko przywrócenie normalnych warunków pracy, ale także dopłata kwoty o zmiennej wysokości w zależności od rodzaju naruszenia. Kwota jest podwajana, jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat ta sama firma miała już nakaz zawieszenia.

Kontrole, zadania koordynacyjne dla INL

  • Umiejętności koordynacyjne są rozszerzane na INL – Państwową Inspekcję Pracy – w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Więcej inspektorów i więcej technologii

Rozszerzeniu umiejętności przypisywanych INL będzie towarzyszył wzrost siły roboczej – oczekuje się zatrudnienia 1024 jednostek – oraz inwestycja w technologie o wartości ponad 3,7 mln euro w okresie dwóch lat 2022/2023 w celu wyposażenia nowego personel inspekcyjny sprzętu informatycznego niezbędnego do wykonywania czynności nadzorczych.

kontrole-zadania-koordynacyjne-dla-inlPrzewiduje się również zwiększenie kadry Karabinierów zajmujących się czynnościami nadzorczymi w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, przepisów socjalnych i bezpieczeństwa w miejscu pracy, z obecnych 570 do 660 jednostek od 1 stycznia 2022 r.
Wzmocnienie SINP

Wzmocniona zostaje baza danych INAIL, Krajowy System Informacji o Prewencji w Miejscu Pracy (SINP), mająca na celu ostateczne wdrożenie i szerszą wymianę zawartych w niej informacji. Organy nadzorcze są zobowiązane do zasilania określonej części bazy danych, dedykowanej sankcjom stosowanym w ramach czynności nadzorczej wykonywanej w zakładzie pracy. Natomiast INAIL będzie musiał udostępnić dane dotyczące ubezpieczonych firm i zgłoszonych wypadków lokalnym służbom zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj